دایره المعارف اسلام پدیا » مفهوم مباهله
منوی اصلی

کتابنامه مفهوم مباهله

قرآن کریم. ابو‌الحسین ، أحمد بن فارس‏؛ ‏معجم مقاییس اللغه؛ محقق/ مصحح: هارون، عبدالسلام محمد؛  ناشر: مکتب الاعلام الاسلامی‏، چاپ اول، قم، ۱۴۰۴ق. ‏‏ابن منظور، محمد بن مکرم‏؛ ‏‏لسان العرب؛ محقق/ مصحح: میر دامادى، جمال الدین؛ ناشر: دار الفکر للطباعه و النشر و ‏التوزیع و دار صادر، چاپ سوم، بیروت، ۱۴۱۴ق.‏ انوری، حسن؛ فرهنگ بزرگ […]

ادامه مطلب

ارتباط معنای اصطلاحی با معنای لغوی مباهله

با نگاهی به معنای لغوی و اصطلاحی مباهله، می‌توان به ارتباط این دو معنا با یک دیگر پی برد. همان طور که در کتب لغت آمده است: مباهله در لغت؛ به معنای لعن، نفرین[۱] و رها کردن و قید و بند را از چیزى برداشتن[۲] و در اصطلاح نیز به معناى نفرین کردن دو نفر […]

ادامه مطلب

مفهوم اصطلاحی مباهله در قرآن

مباهله در اصطلاح قرآن؛ به معنای ملاعنه (لعن و نفرین کردن دو طرف به یک دیگر) است؛ این گونه که هرگاه دو گروه یا دو نفر درباره مسئله ای مهم؛ مانند مسائل مهم مذهبی با هم گفت وگو کرده و به نتیجه ای نرسند، در یک جا جمع می شوند و به عنوان «آخرین حربه»، […]

ادامه مطلب

تعریف اصطلاحی مباهله

مباهله در اصطلاح؛ به معناى نفرین کردن دو نفر یا دو گروه نسبت به یک دیگر است؛ بدین ترتیب که، افرادى که دربارۀ یک مسئله مهمّ مذهبى با هم نزاع دارند، در یک‌جا جمع شوند و به درگاه خدا تضرع کنند و از او بخواهند که دروغگو را رسوا ساخته و مجازات کند.[۱] پس مورد […]

ادامه مطلب

لغات مترادف مباهله

مترادف مباهله در زبان عربی‌، کلمه ملاعنه و معنای فارسی آن نفرین می باشد. «لعن» در لغت؛ به معنای طرد نمودن و دور ساختن از روى خشم[۱] و در اصطلاح، اگر از ناحیه خداوند متعال باشد، همان گونه که از آیات قرآن کریم بر می‌آید؛[۲] به معنای دور ساختن کسی از رحمت خویش در دنیا […]

ادامه مطلب

تعریف لغوی مباهله

«مباهله» از «البَهْل» گرفته شده است. بهل؛ به معنای لعن و نفرین می‌باشد و بهل الهی؛ به معنای لعن الهی است،[۱] لکن راغب اصفهانی معتقد است: «بهل» (بر وزن اهل)، به معناى رها کردن و قید و بند را از چیزى برداشتن است؛ به همین جهت هنگامى که حیوانى را به حال خود واگذارند تا […]

ادامه مطلب

چکیده مطالب مفهوم مباهله

«مباهله» از «البَهْل» گرفته شده است. بهل؛ به معنای لعن و نفرین می باشد و بهل الهی؛ به معنای لعن الهی است، لکن راغب اصفهانی معتقد است: «بهل» (بر وزن اهل)؛ به معناى رها کردن و قید و بند را از چیزى برداشتن است؛ به همین جهت هنگامى که حیوانى را به حال خود واگذارند […]

ادامه مطلب