دایره المعارف اسلام پدیا » معاد
منوی اصلی

معرفی منابع معاد در تورات و انجیل

به دلیل آن که در کتاب مقدس به امر معاد کم پرداخته شده است، لذا در مسیحیت و یهودیت نیز بدین امر کم اشاره شده است؛ بالطبع، منابع در این زمینه نیز کم می باشد. لازم به ذکر است که برخی از منابع ذیل، فقط چند صفحه ای بدین امر پرداخته است. ۱٫ گنجینه ای […]

ادامه مطلب

منابع بحث معاد

برخی از منابع معتبر برای بحث معاد به قرار زیر می باشد: ۱٫ مصباح یزدى، محمدتقى، آموزش عقاید، سازمان تبلیغات اسلامى، چاپ سوم،ج ۳، ص ۳۵ -۵۱ و ۵۹ – ۶۷، اثبات معاد از دیدگاه عقل و قرآن. ۲٫ اصول عقاید (مبدأ و معاد)، ادارۀ کل امور تربیتى، تابستان ۱۳۶۳، ص ۱۱۹ – ۱۳۱، اثبات […]

ادامه مطلب

نقش معاد در زندگی فردی و اجتماعی

عقیده به جهان باز پسین یک باور فطری و طبیعی است و بر روح و فکر انسان تحمیل نشده و نقش منفی ندارد. عقیده به زندگی آخرت از کهن ترین عقایدی است که در فرهنگ و معارف بشر نقش بسته و هیچ فرهنگ و فلسفه ای در تاریخ  یافت نمی شود، مگر آن که ایمان […]

ادامه مطلب

شبهۀ آکل و مأکول

مهم ترین ترفندی که از روزگار کهن تا کنون دست آویز منکران معاد جسمانی قرار گرفته است، شبهه آکل و مأکول است. این اشکال طی گذشت زمان و تحولات علمی، صورت های مختلفی پیدا کرده است، تا امروز که به صورت فریبنده تری در آمده است. شکل های مختلفی که ایراد مذکور به خود گرفته […]

ادامه مطلب

بدن محشور در بازگشت نفس

یکی از شبهاتی که از سوی منکران معاد جسمانی مطرح می شود، از این قرار است: از نظر علمی ثابت شده است که سلول های انسان از دوران جنین تا دوران پیری پیوسته در حال تغییر و تبدیل است و در هر هشت سال تمام سلول های انسان عوض شده و انسان دارای بدن جدیدی […]

ادامه مطلب

اعتقاد مسیحیان دربارۀ معاد جسمانی

دربارۀ اعتقادات مسیحیت از چند طریق می توان اظهار نظر کرد: ۱٫ به صورت کلی؛ یعنی آنچه که در تورات آمده مورد اعتقاد مسیحیت نیز هست؛ چون در کتاب مقدس از عیسی مسیح (ع) نقل شده است که فرمود: فکر نکنید که من آمده ام تا تورات و نوشته های پیامبران را منسوخ کنم، نیامده […]

ادامه مطلب

اعتقاد یهودیان دربارۀ معاد جسمانی

در بیان اعتقادات یهودیان در مورد معاد جسمانی دو نکته باید بررسی شود: اول: اختلاف فرقه های یهود در مسئلۀ معاد در برخی از منابع چنین آمده است که فرقۀ صدوقیان فقط پنج سفر اول تورات را قبول داشتند، در نتیجه معاد را (که ظاهراً در بخش های بعدی عهد قدیم آمده) قبول نداشتند. شومرونی […]

ادامه مطلب

معاد جسمانی از نظر زرتشت

در تعالیم اهل کتاب مانند زرتشت بحثی با عنوان معاد جسمانی مطرح نشده است. بنابراین، آنچه که در این باره بیان می کنیم، برداشت هایی است که در متون دینی زرتشت دربارۀ اصل اعتقاد به معاد آمده است. از نظر ما چون همه پیامبران الاهی از طرف خدای واحد مبعوث شدند، از یک دین تبلیغ […]

ادامه مطلب

معاد روحانی و جسمانی در علم فلسفه

فلاسفه معاد جسمانی را از لحاظ عقلی مورد توجه قرار داده و هر یک نظر خاصی در این رابطه ارائه داده اند. گروهی از فلاسفه، به ویژه پیروان مکتب «مشاء» تنها به معاد روحانی معتقدند و می گویند: پس از مرگ، علاقۀ روح نسبت به بدن قطع می شود، ولی از آن جا که روح، […]

ادامه مطلب

دیدگاه متکلمان و عرفا در باب معاد

متکلمان قائل اند که ادیان آسمانى در مقابل احکام و تکالیف، وعدۀ ثواب و عقاب داده اند، اما عدل الاهی در دنیا کاملاً محقق نمى شود، پس باید عالم دیگرى باشد که صلاحیت این تحقق را داشته باشد.[۱] دیدگاه عرفا این گونه است که تجلى خداوند به تمامى اسما و صفات از شئون الاهیّت است […]

ادامه مطلب
  • صفحه 1 از 212