دایره المعارف اسلام پدیا » مریم (س)
منوی اصلی

حضرت مریم و غذا و میوه بهشتی

این موضوع را باید در چند زمینه، مورد بررسی قرار داد: اول: آیا غذایی که زکریای پیامبر آن را نزد مریم مشاهده می نمود، از بهشت برای او آورده می شد؟ دوم: آیا غذای بهشتی، لزوماً ماندگار بوده و یا این که ممکن است همچون اشیای موجود در جهان مادی، قابل تبدیل و تغییر باشد؟ […]

ادامه مطلب

مقام حضرت مریم

برای روشن شدن موضوع ابتدا زندگی حضرت مریم (ع) را مرور می کنیم: از تواریخ و اخبار اسلامى و گفته مفسران استفاده مى‏شود که “حنه” و “اشیاع” دو خواهر بودند که اولى به همسرى “عمران” که از شخصیت‏هاى برجسته بنى اسرائیل بود در آمد و دومى را “زکریا” پیامبر خدا به همسرى انتخاب کرد. سال […]

ادامه مطلب