دایره المعارف اسلام پدیا » ماهیت
منوی اصلی

تعریف ماهیت و مفهوم با حد

از آن جا که سؤال از ماهیت، سؤال از حقیقت و چیستی شیء است، بنا براین، در مقام سؤال از ماهیت باید پاسخی داده شود که به اصطلاح، تعریف حدی آن شیء باشد، هم چنان که گفته اند: “حد عبارت است از قولی که ماهیت شیء را بیان می کند”.[۱] و می دانیم که در […]

ادامه مطلب

تشکیک در ماهیت

بحث تشکیک در ماهیت در جائی قابل تصور است که یک ماهیت واحد مانند سیاهی، ظلمت، نور و … دارای درجات شدت و ضعف باشد. همچنین معانی ای مانند انسانیت، علم، حیات و… را هم می توان از این دیدگاه دارای تشکیک دانست. تشکیک در ماهیت یکی از مباحث اختلافی بین فلاسفه مشاء و اشراق […]

ادامه مطلب

فرق مفهوم با ماهیت

برای تبین بهتر تفاوت بین ماهیت و مفهوم لازم است آن را در ضمن چند نکته بیان نماییم. ۱٫ مفهوم اعم از ماهیت است. مفهوم حقیقی که به آن معقول اولی نیز گفته می شود، همان ماهیت است، البته ماهیت به حمل شایع؛ یعنی مفاهیمی مانند سیاهی، سفیدی، سنگ، چوب و نظایر آن، نه ماهیت […]

ادامه مطلب