دایره المعارف اسلام پدیا » مؤمن آل فرعون
منوی اصلی

مؤمن آل فرعون

چکیده مقاله مؤمن آل فرعون‏ زندگی نامه مؤمن آل فرعون‏ ‏نسب و خاندان مؤمن آل فرعون‏ والدین مؤمن آل فرعون‏ ولادت مؤمن آل فرعون‏ اسامی و القاب مؤمن آل فرعون‏ خانواده مؤمن آل فرعون‏‏ همسر مؤمن آل فرعون‏ فرزندان مؤمن آل فرعون فرازهای زندگی مؤمن آل فرعون وفات مؤمن آل فرعون مرقد مؤمن آل فرعون […]

ادامه مطلب

کتابنامه مقاله مؤمن آل فرعون

قرآن کریم. ابن اثیر جزری، علی بن محمد؛ الکامل فی التاریخ؛ بیروت، دار صادر، ۱۳۸۵ ق. ابن حبیب بغدادی، محمد بن حبیب؛ المحبر؛ تحقیق: شتیتر، ایلزه لیختن؛ دار الآفاق الجدیده، بیروت، بی تا. ابن شهر آشوب مازندرانى، محمد بن على؛ متشابه القرآن و مختلفه؛ دار بیدار للنشر، چاپ اول، قم، ۱۳۶۹ ق. ابن طاووس، على […]

ادامه مطلب

میراث ‏ مؤمن آل فرعون

با توجه به اینکه بعد از آشکار شدن اعتقاد مؤمن آل فرعون، دستور قتل وی از طرف فرعون صادر شد و به شهادت رسید، به نظر می رسد چیزی از او به عنوان میراث باقی نمانده باشد. ولی شاید بتوان گفت بهترین میراثی که از او به همه انسان ها چه در زمان خودش و […]

ادامه مطلب

موافقان و مخالفان مؤمن آل فرعون

با توجه به اینکه مؤمن آل فرعون دارای دو دوره برجسته؛ (الف. در زمان تقیه و قبل از اظهار ایمان. ب. بعد از اظهار ایمان تا زمان به شهادت رسیدن که بسیار دوره کوتاهی بوده است)، در زندگی خود می باشد، در هر دوره ای جایگاه خود را در رابطه با موافقان و مخالفان داشته […]

ادامه مطلب

لیست اقدامات مؤمن آل فرعون

اقدامات مؤمن آل فرعون عبارتند از: فعالیت پنهانی برای دعوت.[۱] بیان منطقی مطالب و ایراد استدلال برای آنها.[۲] انذار همراه با یادآوری تاریخ انبیاء گذشته، خیر خواهی و دلسوزی.[۳] همراهی و مدارا با مخاطبان.[۴] تشویق و ترغیب به یافتن راه رشد[۵] و ورود به بهشت.[۶]   [۱]. غافر، ۲۸ – ۴۵٫ [۲]. همان، ۲۸ و […]

ادامه مطلب

تقیه مهم ترین اقدام مؤمن آل فرعون

شاید بتوان تقیه را مهم ترین اقدام مؤمن آل فرعون برای مبارزه در راه خدا را ذکر کرد. «تقیه» یا «کتمان عقیده باطنی» بر خلاف آنچه بعضی می پندارند به معنی ضعف و ترس و محافظه کاری نیست، بلکه غالبا به عنوان یک وسیله مؤثر برای مبارزه با زورمندان و جباران و ظالمان مورد استفاده […]

ادامه مطلب

مؤمن آل فرعون و انذار قوم

از جمله اقدامات مؤمن آل فرعون، انذار همراه با یادآوری قوم خود بود. قرآن کریم در این رابطه طی چند آیه از زبان وی می فرماید: «و مرد مؤمنى از آل فرعون که ایمان خود را پنهان مى‏داشت گفت: «آیا مى‏خواهید مردى را بکشید باین دلیل که مى‏گوید: پروردگار من «اللَّه» است، در حالى که […]

ادامه مطلب

شیوه های تبلیغی مؤمن آل فرعون

یکی از اقدامات مؤمن آل فرعون در راستای ایمان خود به خداوند و برای اجرای دستورات الهی؛ شیوه های تبلیغی او است. از جمله روش های او می توان به موارد ذیل اشاره کرد: فعالیت پنهانی برای دعوت افراد به حق و حقیقت. قرآن کریم در برخی آیات به این نکته اشاره دارد.[۱] بیان منطقی […]

ادامه مطلب

آثار و اقدامات مؤمن آل فرعون

اولیای خدا، وظیفه خود می دانند در هر موقعیت زمانی و مکانی، رسالت خود را برای حفاظت و نگهبانی از اعتقادات دینی ایفا کنند. آنچه از منابع در باره اقدامات مؤمن آل فرعون به دست می آید را می توان در راستای حفظ دین خود و ترغیب و تشویق دیگران به توحید و خداشناسی خلاصه […]

ادامه مطلب

آزمایش مؤمن آل فرعون

شاید بتوان گفت برجسته ترین امتحان مؤمن آل فرعون، حفظ ایمان و اعتقاد خویش به خدای سبحان بوده است. او بنابر فرموده قرآن در ابتدا ایمان خود را از فرعون و فرعونیان کتمان می کرد[۱] و بعد از ظهور حضرت موسی (علیه السلام) آرام آرام به آشکار نمودن ایمانش اقدام نمود. او تا آنجا که […]

ادامه مطلب
  • صفحه 1 از 3123