دایره المعارف اسلام پدیا » فقه شیعه
منوی اصلی

ادوار فقه شیعه

دانشمندان علوم اسلامى در قرون اخیر به بحث از «سیر تطوّر فقه» یا «ادوار فقهى» پرداخته و آن را به گونه‌اى گویا مورد توجّه قرار داده‌اند. دانستن دوران ‌هاى مختلف فقه اسلامى، ما را از ریشه‌هاى عمیق این علم، تلاش توان‌فرساى فقها در مسیر رشد و بالندگى آن، علّت شتاب آن در برخى از عصرها […]

ادامه مطلب

پیشینه تاریخی فقه شیعه

دربارۀ «تاریخ علم فقه» می‌توان گفت: فقه و فقاهت به گونه‌ای از عصر نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه اطهار (علیهم السلام) آغاز شده و فقها و دانشمندان اسلامی در این زمینه، گام های بعدی را برداشته‌اند. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در عصر خود نمایندگانی را که آگاه­تر به […]

ادامه مطلب

مفهوم شناسی فقه شیعه

در مفهوم شناسی فقه شیعه که همان فقه اهل بیت (علیهم السلام) است، ابتدا به مفهوم شناسی فقه و سپس به مفهوم شناسی شیعه پرداخته می شود. مفهوم شناسی فقه در اصطلاح اصولی­ها و فقیهان، «فقه»، مجموعه‌اى از قوانین، دستورات و امر و نهى‌هایى است که فقیه، از منابع و ادلّۀ تفصیلى، آنها را استنباط […]

ادامه مطلب

چکیده مطالب فقه شیعه

فقه، مجموعه‌اى از احکام، قوانین، دستورات و امر و نهى‌هایى است که فقیه، از منابع و ادلّۀ تفصیلى دینی، آنها را استنباط مى‌کند، امّا شیعه به معناى پیرو، به کسانى گفته مى شود که جانشینى پیغمبر اکرم (صلّى اللّه علیه و آله) را حق اختصاصى خانواده رسالت دانسته و در معارف اسلام، پیرو مکتب اهل […]

ادامه مطلب