فقه شیعه

ایقاعات در فقه شیعه
«ايقاع»؛ در مقابل عقد است. عقد در تمامیت خود نیاز به قبول دارد، ولی ایقاع در تمامیت خود نیاز به قبول ندارد.[1] معرفی اجمالی ابواب و رئوس مسائل فقهى بخش ایقاعات به ترتیب کتاب شرایع محقق حلّى، به قرار ذیل است: 1. کتاب الطلاق: «طلاق»… اطلاعات بیشتر
عقود در فقه شیعه
معرفی اجمالی ابواب و رئوس مسائل فقهى بخش عقود به ترتیب کتاب شرایع محقق حلّى، به قرار ذیل است: 1. کتاب التجارة: در این کتاب درباره خرید و فروش، شرایط طرفین معامله (خریدار و فروشنده) و شرایط عوضین (ثمن و مثمن)، شرایط عقد؛ یعنى صیغه… اطلاعات بیشتر
عبادات در فقه شیعه
معرفی اجمالی ابواب و رئوس مسائل فقهى بخش عبادات به ترتیب کتاب شرایع محقق حلّى، به قرار ذیل است: ‏1. کتاب الطهارة: طهارت بر دو قسم است: طهارت از خَبَث یا آلودگی‌هاى ظاهرى و جسمى، و طهارت از حَدَث یا آلودگى‌های معنوى و باطنى. طهارت… اطلاعات بیشتر
تبویب فقه شیعه به وسیله محقق حلّی
از مهم‌ترین و معروف‌ترین تقسیمات برای مباحث علم فقه، تقسیم «محقّق حلّى» در کتاب «شرايع الاسلام» است که تا زمان ما همچنان مورد توجه و تأسّی است. محقق حلّی فقه را به چهار بخش اصلی عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم کرده است. مرحوم محمّد… اطلاعات بیشتر
تبویب فقه شیعه پیش از محقق حلّی
فقهای شیعی پیش از محقق حلّی، صاحب شرائع الاسلام (م 676ق)، تقسیم بندی‌هایی پیرامون ابواب فقهی ارائه نموده اند که درخور توجه است: الف: مرحوم کلينى در کتاب الکافى: یکی از کهن‌ترين دسته‌بندى‌ها در فقه اماميّه، مربوط به «مرحوم کلينى در کتاب معروف الکافى» است.… اطلاعات بیشتر
ابواب فقه شیعه
علم فقه مشتمل بر مسائل مختلف و متنوعی است. گاه کیفیت رابطۀ انسان با خدا را توضیح می دهد و گاه نحوۀ تعامل مردم با یک‌دیگر را مشخص می سازد و گاه به مباحث مالی و اقتصادی و گاه به مسائل قضایی و حلّ دعاوی… اطلاعات بیشتر
ویژگی‌های فقه شیعه
ويژگى‌های فقه شیعه (فقه اهل بيت (عليهم السلام))، عبارت است از: 1. غناى فقه اهل بيت (عليهم السلام‌): فقه اهل بيت (عليهم السلام) که برگرفته از قرآن و سنّت است، فقهى ريشه‌دار و غنى است که شجرۀ طيّبۀ آن در هيچ برهه‌اى از تاريخ، از… اطلاعات بیشتر
نتایج بررسی ادوار فقه شیعه از دیدگاه شهید مطهری
شهید مطهری معتقد است: از بررسی ادوار فقه شیعه، چند نکته معلوم مى‏گردد: الف: از قرن سوم[1] تاکنون، فقه شیعه یک حیات مستمر داشته و هرگز قطع نشده است. حوزه‏هاى فقهى بدون وقفه در این یازده قرن و نیم، دایر بوده است. رابطه استاد و… اطلاعات بیشتر
مراکز علمی فعال فقه شیعه در دوره دهم
1. حوزه علمیه قم: مهم‌ترین مرکز علمی شیعه در دوره دهم، «حوزه علمیه قم» می باشد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران درخشش آن بیشتر شد. این حوزه در حال حاضر بزرگ‌ترین پایگاه تشیع و معارف امامان اهل بیت (علیهم السلام) می باشد و… اطلاعات بیشتر
ويژگى‌هاى دورۀ دهم فقه شیعه
دورۀ دهم فقه شیعه به جهت شرایط خاص زمانی و مکانی آن دارای ويژگى‌هایى خاص می باشد که در ذیل به بعضی از آنها اشاره می شود: 1. جامعه‌نگرى به جاى فردنگرى در عرصۀ فقاهت.[1] 2. ورود فقاهت به عرصۀ رهبرى اجتماعى مسلمانان و ابتلای… اطلاعات بیشتر