دایره المعارف اسلام پدیا » فخ
منوی اصلی

کتابنامه مفهوم شناسی فخ

‏ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ناشر: دار صادر، چاپ سوم، بیروت، ۱۴۱۴ ق.‏ فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین، ناشر: انتشارات هجرت، چاپ دوم، قم، ۱۴۱۰ ق.‏ ‏طبرى‏، أبو جعفر محمد بن جریر، تاریخ طبری‏ (تاریخ الأمم و الملوک)، تحقیق: ابراهیم، محمد أبو الفضل، ناشر: دار التراث، ‏ ‏چاپ دوم، بیروت، ۱۳۸۷ ق […]

ادامه مطلب

ارتباط معنای اصطلاحی فخ با معنای لغوی آن

در این زمینه باید گفت: ظاهراً هیچ گونه ارتباطی بین معنای لغوی فخ و اصطلاحی آن وجود ندارد و تنها چیزی که باعث شده است این واقعه و قیام را با نام فخ بشناسند، وقوع واقعه فخ در این مکان خاص است.

ادامه مطلب

بیان پیشینه مفهوم اصطلاحی و سیر تاریخی فخ

قبل از این که واژه فخ برای واقعه فخ عَلَم شود، به منطقه ای (وادی) در بین راه مدینه و مکه و در فاصله شش کیلو متری مسجد الحرام بوده که بعد از رخداد واقعه و قیام فخ، با نام شهدا و قیام فخ در هم آمیخته و معروف شده است. این منطقه هم اکنون […]

ادامه مطلب

تعریف اصطلاحی فخ

فخ وادی ای قبل از وادی الزاهریه است که امروزه در داخل شهر مکه (نزدیک مسجد تنعیم) قرار دارد. در این مکان، یکی از سادات حسنی به نام حسین بن علی بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب (علیهم السلام)، در سال ۱۶۹ هجری، قیامی را بر ضد هادی؛ خلیفه عباسی ترتیب داد. […]

ادامه مطلب

تعریف لغوی فخ

فخ در لغت به معانی زیر به کار می رود: ۱٫ «تله» (دام شکاری یا مصیده): تله آلتی است که به وسیله آن جانوران مختلف را به دام می اندازند. تو نشسته خوش و عمر تو همی پرّد    ****    مرغ کردار و بر او مرگ نهاده فخ.                             «ناصرخسرو» چو طوق فاخته خط درکشید وزخط او    […]

ادامه مطلب

چکیده مطالب مفهوم فخ

فخ در لغت دارای معانی مختلفی است، مانند: – «تله» (دام شکاری). – فرو گذاشتن. – خرخر کردن شخص خوابیده در خواب. – آواز دادن و صدا زدن مار. فخ در اصطلاح وادی ای قبل از وادی الزاهریه است که امروزه در داخل شهر مکه (نزدیک مسجد تنعیم) قرار دارد. در این مکان، یکی از […]

ادامه مطلب