دایره المعارف اسلام پدیا » ط
منوی اصلی

جوشاندن آبغوره

آب انگور اگر به جوش آید خوردنش حرام است، مگر آن که دو سوم آن کم شود،[۱] ولی غوره که هنوز شیرین نشده است، در حکم انگور نیست و اگر آبغوره بجوشد، خوردنش حرام نیست، حتی اگر در خوشه هایی که چند دانه از آن انگور شده باشد؛ چون در نهایت عصارۀ آن شیرین نیست، […]

ادامه مطلب

استحاله مواد متنجس

استحاله یکی از پاک کننده ها است و معنای آن، این است که “جنس چیز نجس به طورى عوض شود که به صورت چیز پاکى در آید؛ مثل آن که چوب نجس بسوزد و خاکستر گردد، یا سگ در نمک‏ زار فرو رود و نمک شود، ولى اگر جنس آن عوض نشود مثل آن که […]

ادامه مطلب

شرط پاک شدن چیزهایی نجس با آفتاب

آفتاب، زمین و ساختمان و چیزهایى که مانند درب و پنجره در ساختمان به کار برده شده و هم چنین میخى را که به دیوار کوبیده‏اند (و جزء ساختمان حساب مى‏شود) را با شش شرط پاک مى‏کند: اول: چیز نجس به طورى تر باشد که اگر چیز دیگرى به آن برسد تر شود پس اگر […]

ادامه مطلب

پاک کردن زمین نجس با پارچه مرطوب

خون یکی از نجاسات است که اگر چیزی یا جایی به واسطه تماس با رطوبت آن نجس شود بعد از برطرف کردن عین نجاست تنها با شستن با آب (یک مرتبه با آب کر یا جاری) پاک می گردد و در باره پاک شدن با آب قلیل مراجع معظم تقلید فرموده اند : “زمین سنگ […]

ادامه مطلب

طهارت صابون و شامپوی خارجی

در خصوص نجاست یا طهارت صابون و شامپوی خارجی، اگر انسان یقین به نجس بودن آن ندارد پاک است. ۱٫ اگر انسان یقین دارد که صابون، شامپو، دواجات روان، عطر، روغن، واکس و … از خوک یا سگ و یا از حیوان دیگر که از طریق شرعی ذبح نشده گرفته شده و یا دست کم […]

ادامه مطلب

طهارت آب باران

دلیل فقها بر این که آب باران از جمله مطهرات است چند چیز است: ۱٫ خداوند متعال در قرآن می فرماید: أَنزَلْنَا مِنَ السمَاءِ مَاءً طهُوراً، از آسمان آبی پاک کننده به نام باران فرو فرستاده ایم.[۱] ۲٫ علمای شیعه بلکه تمام دانشمندان مسلمان اتفاق نظر دارند که آب باران نیز مثل آب جاری مطهر […]

ادامه مطلب

شستن لباس نجس با دست

شستن لباس نجس با دست، یا با آب کر و یا با آب جاری و یا با آب قلیل انجام می گیرد، که هر یک حکم خاصی دارد: ۱٫ آب کر و جاری: اگر چیز نجس را (بعد از برطرف کردن عین نجاست) یک مرتبه در آب کر یا جارى فرو برند که آب به […]

ادامه مطلب

شک بین آب کر و قلیل

اگر نجاستی وارد آبی شود که مشکوک است بین آب کر و قلیل، این آب پاک محسوب می شود، مگر این که حالت سابق آب قلّت بوده، یعنی قبلاً می دانستید که آب قلیل بوده است، و حال احتمال کثرت و کرّیت وجود داشته باشد، که در این صورت آب محکوم به نجاست است. البته […]

ادامه مطلب

آب قلیل متصل به کر

آب تشتی که گنجایش آب کر را ندارد آب قلیل است و آب قلیلی که متصل به آب لوله کشی شهری (کر یا جاری) باشد در پاک کنندگی و نجس شدن حکم آب کر را دارد؛ یعنی اشیاء نجس را (بعد از بر طرف شدن عین نجاست) با یک بار شستن پاک می کند. همچنین […]

ادامه مطلب

ترشح آب کر

بنا بر نظر تمام مراجع در صورتی که آب کر با عین نجس یا چیزی که با عین نجس، نجس شده است، تماس بگیرد در صورتی که عین نجاست همراه آن نباشد و بو یا رنگ یا مزۀ آن تغییر نکند نجس نمی شود.[۱] بنا بر این ترشحاتی که مثلاً از برخورد آب کر با […]

ادامه مطلب