دایره المعارف اسلام پدیا » ط
منوی اصلی

کتابنامه مدخل طوفان نوح (علیه السلام)

۱٫ قرآن کریم ۲٫ ابن اثیر، عزالدین علی؛ الکامل فی التاریخ (تاریخ بزرگ اسلام و ایران)؛ ترجمه: حالت، ابوالقاسم و خلیلی، عباس؛ مؤسسه مطبوعاتى علمى، تهران، ۱۳۷۱ش. ۳٫ ابن کثیر دمشقى، اسماعیل بن عمرو؛ تفسیر القرآن العظیم؛ انتشارات دار الکتب العلمیه و منشورات محمدعلى بیضون، بیروت، ۱۴۱۹ ق. ۴٫ خطیب، عبدالکریم؛ التفسیر القرآنی للقرآن؛ انتشارات […]

ادامه مطلب

دید گاه ها دربارۀ طوفان نوح (علیه السلام)

در طول تاریخ بعد از وقوع طوفان نوح (علیه السّلام) دید گاه های متفاوتی دربارۀ آن بیان شده و در تاریخ امت‏هاى قدیم، جسته و گریخته ذکرى از مسئله طوفان آمده است، که در اینجا به چند نمونه از آن اشاره می کنیم: ۱٫ بعضى از آن سخنان، با مختصر اختلافى مطابق با خبرى است […]

ادامه مطلب

آثار و پیامدهای طوفان نوح (علیه السلام)

طوفان حضرت نوح (علیه السلام) هم مانند عذاب های دیگر الهی آثار و پیامدهایی در پی داشت. از آثاری که می توان به صورت مشترک در عذاب های الهی نام برد؛ برچیده شدن شرک و خرافه پرستی و همچنین رواج توحید و یگانه پرستی می باشد، اما یکی از آثار و پیامدهای واقعه طوفان نوح […]

ادامه مطلب

اتفاقات پس از واقعه طوفان (علیه السلام)

مفسران بعد از طوفان نوح (علیه السلام) را اینگونه توصیف کرده اند: در پی جریان طوفان، خداوند به یاد نوح و همه حیوانات و کسانی که با او در کشتى بودند بادى را فرستاد و آب ها آرام گرفتند و جلو چشمه ‏هاى زمین و درهاى آسمان گرفته شد، آسمان دیگر نبارید و آب هایى […]

ادامه مطلب

ماجرای کنعان پسر نوح (علیه السلام) هنگام طوفان

یکى از پسران حضرت نوح (علیه السلام) «کنعان» نام داشت. حضرت نوح (علیه السلام) با روش ها و گفتار گوناگون او و دیگران را به سوى توحید دعوت کرد، ولى او با کمال گستاخى و لجاجت به دعوت پدر اعتنا ننمود و مانند بسیاری از مردم، به بت پرستى ادامه داد. هنگامى که بلاى جهان […]

ادامه مطلب

اتفاقات در حین طوفان نوح (علیه السلام)

قرآن مجید در مورد چگونگی طوفان نوح (علیه السلام) می فرماید: «تا آن زمان که فرمان ما فرا رسید و تنور آتش به جوشش در آمد، (به نوح) گفتیم: از هر جفتى از حیوانات (از نر و ماده) یک زوج در آن (کشتى) حمل کن! همچنین خاندانت را (بر آن سوار کن) – مگر آنها […]

ادامه مطلب

اتفاقات شاخص واقعه طوفان نوح (علیه السلام)

در جریان طوفان نوح (علیه السلام) اتفاقات متعددی رخ داده که برخی از آنها شاخص تر از بعضی دیگر است. در این گفتار به صورت فهرست وار به برخی از آنها اشاره می شود: ۱٫ ساختن کشتی عظیمی که قادر باشد مجموعه ای بزرگ را به همراه آذوقه کافی، در بر گیرد و مدتی طولانی […]

ادامه مطلب

فضاهای مذهبی و اجتماعی قوم نوح

قرآن مجید در باره فضای مذهبی و فرهنگی قوم نوح می فرماید: «نوح (بعد از نومیدى از هدایت آنان) گفت: «پروردگارا! آنها از من نافرمانى کردند و از کسانى پیروى نمودند که اموال و فرزندانشان چیزى جز زیانکارى بر آنها نیفزوده است! و (این رهبران گمراه) مکر عظیمى به کار بردند و گفتند: دست از […]

ادامه مطلب

زمینه های پیدایش طوفان نوح

نوح (علیه السلام) زمانی به پیامبری مبعوث شد که مردم غرق در بت پرستی، خرافات، فساد و بیهوده گرایی بودند. آنها در حفظ عادات و رسوم باطل خود، بسیار لجاجت و پافشاری ‎کرده و به قدری در عقیده آلوده خود ایستادگی داشتند که حاضر بودند بمیرند، ولی از عقیده سخیف و پوچ خود دست برندارند. […]

ادامه مطلب

گروه های درگیر در طوفان نوح (علیه السلام)

مطابق معمول تمام امت هایی که خداوند متعال برای ایشان رسول و پیامبر ارسال فرموده است، در جریان رسالت نوح (علیه السلام) نیز، قومی لجوج و گستاخ در مقابل ایشان قرار داشتند که بیشتر آنان از اشراف و ثروتمندان بودند. تا جایی رسید که این قوم به پیامبر خود چنین گفتند: «اى نوح! اگر (از […]

ادامه مطلب