دایره المعارف اسلام پدیا » شیخ طوسی
منوی اصلی

کتابنامه مقاله شیخ طوسی

قرآن کریم. ‏ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی؛ معالم العلماء؛ چاپ تحقیق: آل بحرالعلوم، سید محمد صادق، نجف ۱۳۸۰ ق.‏ ابن طاووس، عبد الکریم؛ فرحه الغری فی تعیین قبر امیرالمؤمنین علیّ بن ابی طالب (علیه السلام) فی النجف؛ ناشر: ‏منشورات الرضی، قم، بی‌ تا. ‏ ابن‌اثیر، علی بن ابی الکرم؛ الکامل فی التاریخ؛ بیروت،  […]

ادامه مطلب

اثرات شیخ طوسی بعد از او

آنچه از آثار؛ مانند حوزه علمیه نجف، کتاب ها و … از وی باقی مانده نشانی از اثرات بعد از او می باشد. وقتی گفته می شود، مجتهدان و علما، سال های طولانی بعد از رحلت آن بزرگوار همچنان تابع فتاوای ایشان بوده اند، این همان اثری است که او بر آیندگانِ بعد از خود […]

ادامه مطلب

اثرات در دوره شیخ طوسی

او در زمان خود تحولی شگرف در باب فقه و کلام اسلامی، تفسیر و … به وجود آورد. اندیشه سیاسی شیخ طوسی در تبیین حوزه اختیارات حکومت از زاویه فقه و کلام، بسیار مؤثر و قوی است. وی همچنین در این زمینه برای رهروان خود تکالیفی ارائه کرده و بعضی از موارد در حیطه حکومتی […]

ادامه مطلب

میراث شیخ طوسی

او از جمله شخصیت هایی است که آثار و میراث گران بهای فراوانی؛ مانند تأسیس حوزه علمیه نجف، تربیت شاگردان عالم و تألیف کتاب های علمی از خود به یادگار گذاشته که هر کدام جای بحث مفصل دارد و البته باید در جای خود مورد بحث و تحقیق عالمانه قرار گیرد.

ادامه مطلب

موافقان و مخالفان شیخ طوسی

شیخ طوسی از بزرگترین عالمان دینی و رهبر مجتهدان اسلام و امام بنیان گذاران جوامع علمی و سرآمد فقیهان شیعه دوازده امامی است که شیوه اجتهاد مطلق در فقه و اصول را رائج کرد و استنباط را بر پایه فقه جعفری (علیه السلام)، ‌به کمال رساند.[۱] وجه تمایز شیخ طائفه با بسیاری از عالمان، در […]

ادامه مطلب

لیست اقدامات تاریخی شیخ طوسی

. تدوین کننده اساسنامه تشیع در فرهنگ و تمدن اسلامی.[۱] ۲٫ پیشوایی و زعامت شیعیان پس از سید مرتضی. ۳٫ ایجاد شیوه ای بدیع در علم کلام. ۴٫ هجرت از بغداد به نجف برای حفظ حوزه علمیه شیعه. ۵٫ خلق آثار علمی مانند: تهذیب، استبصار، مبسوط، نهایه و خلاف. ۳٫ تربیت شاگردان عالم و وارسته. […]

ادامه مطلب

شاگردان شیخ طوسی

شماره شاگردان وی از فقها و مجتهدین و علما شیعه، به بیش از سیصد تن می رسد و همزمان با شاگردان شیعه مذهب او، چند صد نفر از علمای اهل سنت نیز از محضر او استفاده می کردند. البته اسامی بیشتر آنها در دست نیست. برخی از شاگردان برجسته او عبارتند از: ۱٫ آدم بن […]

ادامه مطلب

آثار علمی شیخ طوسی

شیخ طوسی آثار بسیار زیادی را در حوزه‌ های گوناگون علوم دینی تألیف و تصنیف کرد. قزوینی رازی[۱] آثار وی را بیش از دویست جلد در فنون گوناگون علمی برشمرده است. همچنین فهرستی از آثار شیخ را در الفهرست خود او،[۲] فهرست نجاشی[۳] و معالم‌العلماء ابن‌شهرآشوب[۴] می‌توان دید.[۵] اما فهرست موضوعی آثار طوسی بدین قرار […]

ادامه مطلب

اندیشه و مکتب شیخ طوسی

شیخ طوسی یکی از بزرگ ترین متفکران و اندیشمندان شیعه است که دارای اندیشه و مکتب مستقل در رشته های مختلف علمی؛ اعم از کلام، فقه، سیاست و …، می باشد. او ابتدا در بغداد نزد شیخ مفید و پس از آن مدت ۲۳ سال نزد سید مرتضی علم فقه و اصول و کلام را […]

ادامه مطلب

تأسیس حوزه علمیه نجف توسط شیخ طوسی

شهر نجف قبل از هجرت شیخ طوسی، سرزمینی بود که برخی از علویان و شیعیان خاص امیرالمؤمنین (علیه ‌السلام) را در خود جای داده بود، ولی با هجرت شیخ طوسی، دانشجویان علوم اسلامی نجف اشرف را به مرکز شیعه و دانشگاه بزرگ شیعه امامیه تبدیل کردند و پس از آن، هزاران دانشجو و متفکر شیعی […]

ادامه مطلب
  • صفحه 1 از 3123