دایره المعارف اسلام پدیا » شرور
منوی اصلی

ناسازگاری خیر و شر با توحید و مهربانی خدا

ترسیم روشن این مسأله مستلزم توجه به چند نکته است: این عالم طوری ساخته شده که موجودات آن از هم گسسته و مستقل نیستند تمام اجزای این عالم را اگر بررسی کنیم در می یابیم که همه مانند حلقه های یک زنجیر به هم پیوسته یک نظام آفرینشی زیبا را شکل داده اند؛ آن بوته […]

ادامه مطلب

دلیل عبارت “جَمِیعَ شَرِّ الدُّنْیَا وَ شَرِّ الْآخِرَهِ”

در دعای ماه رجب جملاتی وجود دارد که در آن عباراتی را که برای خیر به کار برده شده با عباراتی که برای شر استعمال شده با هم فرق می کند و آن عبارت است از: «أعطنی بمسئلتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخره و اصرف عنی بمسئلتی ایاک جمیع شر الدنیا و […]

ادامه مطلب

چگونی انتساب شرور به خداوند با توجه به آیه هشتم از سورۀ شمس

این موضوع در سایه پرداختن به نکات زیر تبیین می شود: اولاً: در بارۀ معنای آیۀ ۸ سورۀ شمس: “فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها” باید گفت که این آیه به یکى از مهم ترین مسائل مربوط به آفرینش انسان پرداخته است؛ یعنی الهام “فجور” و “تقوا”. این بدان معنا است؛ هنگامى که خلقت انسان تکمیل شد، […]

ادامه مطلب

نسبت بالعرض شرور به خداوند

اشیا از جهت خیر و شر بودن پنج قسم اند: ۱٫ خیر محض، ۲٫ شر محض، ۳٫ خیر غالب، ۴٫ شر غالب، ۵٫ مساوی. از میان این پنج قسم، تنها دو قسم تحقق خارجی دارند: یک. خیر محض؛ یعنی خداوند که وجود او ضروری است، کمال مطلق بوده و هر کمال وجودی را داراست. دو. […]

ادامه مطلب

معنای شرور

“شرّ” مصدر، و جمع آن “شُرُور” به معنای بدى است. این واژه ضد “خیر” است و شامل همۀ بدی ها و پستی ها است.[۱] آنچه به عنوان شر از آن یاد می شود؛ در عالم مجردات وجود ندارد و این بحث به عالم ماده مربوط می شود. در تحلیل معنای خیر و شر چنین گفته […]

ادامه مطلب