دایره المعارف اسلام پدیا » س
منوی اصلی

آیین سلیمان نبی (علیه السّلام)

حضرت سلیمان (علیه السّلام) دارای آیین و شریعت مستقل نبوده، بلکه مبلِّغ شریعت آخرین پیامبر صاحب شریعت خود؛ یعنی حضرت موسی (علیه السلام) بوده است.[۱]   [۱]. طیب، عبد الحسین، اطیب البیان، ج ۴، ص ۲۷۲٫

ادامه مطلب

نبوت سلیمان نبی (علیه السّلام)

قرآن کریم بعثت پیامبران (علیهم السلام) را جریانی مداوم و پیوسته در تاریخ می داند. پشتوانه ادعای آنان در پیامبری، وحی است. حضرت سلیمان (علیه السلام) نیز از این موهبت الاهی برخوردار بود. قرآن کریم آن حضرت را بزرگ شمرده و او را از بندگان صالح و انبیای مرسل[۱] خوانده که به او علم و […]

ادامه مطلب

فرازهای زندگی سلیمان نبی (علیه السّلام)‏

زندگی هر فردی از آحاد انسانی با توجه به موقعیت و شخصیت همان فرد و با در نظر گرفتن مکان و زمان، و اجتماعی که در آن زندگی می کند، با فراز و نشیب‌ها، تجربه‌ها، سختی‌ها، راحتی‌ها، غم‌ها، شادی‌ها و … همراه است. شخصیتِ بزرگوار حضرت سلیمان نبی (علیه السلام) نیز که از پیامبران عظیم‌الشأن […]

ادامه مطلب

وارث و جانشین سلیمان نبی (علیه السّلام)

‏در تورات، وارث و جانشین حضرت سلیمان (علیه السلام)، «رحبعام»؛ فرزند او ذکر شده است،[۱] اما در برخی دیگر از منابع، از شخصی به نام «آصف بن برخیا» نام برده شده است. آصف بن ‌برخیا بن شمعیا (شمعون)؛ داماد، جانشین، وزیر و به قولى کاتب حضرت سلیمان‌ بن ‌داوود (علیهما السلام) بود.[۲] او از بنى‌ […]

ادامه مطلب

فرزندان سلیمان نبی (علیه السّلام)‏

‏درباره تعداد فرزندان حضرت سلیمان (علیه السلام) باید گفت: پس از تفحص و جست‌وجوی فراوان در منابع اسلامی و غیر اسلامی، مطلب مستندی دال بر تعداد فرزندان دختر و پسر آن حضرت یافت نشد. البته در کتاب مقدس از «رحبعام» به عنوان فرزند و جانشین حضرت سلیمان (علیه السلام) نام برده شده است.[۱] در برخی […]

ادامه مطلب

همسران سلیمان نبی (علیه السّلام)‏

‏برخی از دانشمندان شیعه و اهل سنت، داشتن همسران متعدد برای حضرت سلیمان (علیه السلام) را نقل نموده‌اند، ولی به نظر می‌رسد در میان منابع صحیح روایی، شاهدی در این رابطه وجود ندارد و منابع اسلامی در این زمینه از نقل کتاب مقدس (عهد عتیق) متأثّر بوده‌اند.[۱] بر اساس برخی از گزارش‌ها، بسیاری از همسران […]

ادامه مطلب

خانواده سلیمان نبی (علیه السّلام)‏

‏‏بنا بر برخی گزارشات تاریخی، حضرت سلیمان (علیه السلام) دارای همسران و فرزندان متعددی بوده است.

ادامه مطلب

اسامی و القاب سلیمان نبی (علیه السّلام)

نام آن حضرت، سلیمان است که در آیات قرآن کریم، هفده بار در سوره‌های: «بقره، نساء، انعام، انبیاء، نمل، سبأ و ص» آمده است. درباره القاب آن حضرت، گفتنی است در منابع تاریخی و دینی معتبر، به لقب خاصی برای ایشان تصریح نشده، اما از آیات قرآن کریم در مدح و توصیف حضرت سلیمان (علیه […]

ادامه مطلب

ولادت سلیمان نبی (علیه السلام)

در مورد تاریخ ولادت حضرت سلیمان (علیه السلام) گفتنی است که پس از تفحص بسیار، مطلب متقن و محکمی دراین باره یافت نشد، اما در برخی از منابع آمده که تاریخ ولادت او را ۴۳۹۱ سال بعد از هبوط آدم (علیه السلام) ذکر کرده اند.[۱] در جای دیگری نیز آمده که از هبوط حضرت آدم […]

ادامه مطلب

پدر و مادر سلیمان نبی (علیه السلام)

در‌باره پدر و مادر حضرت سلیمان (علیه السلام) باید گفت: آن چه از قرآن کریم،[۱] منابع تاریخی[۲] و همچنین منابع روایی[۳] به دست می آید، این است که نام پدر آن بزرگوار، حضرت داوود (علیه السلام) بوده است. درباره نام مادر آن بزرگوار باید گفت: در بسیاری از منابع تاریخی ذکر شده: حضرت داوود (علیه […]

ادامه مطلب