دایره المعارف اسلام پدیا » زیدیه
منوی اصلی

زید بن على (ره) و خلافت ابوبکر

با مروری در منابع معتبر تاریخی، مدرکى مؤیّد این که جناب “زید بن على”(ره) به صحت خلافتِ ابوبکر شهادت داده به دست نیامد، از این رو، اولاً: یک ادّعا به تنهایی در موضوعی علمى، ارزشی ندارد. ثانیاً: اگر هم برخی منابع به این موضوع اشاره کرده باشند، بهترین شیوه ارزیابى مسئله شناختِ قراینى است که […]

ادامه مطلب

زیدی های حوثی

رهبر سیاسی و فکری این گروه سید حسین حوثی فرزند بدرالدین (رهبر مذهبی زیدیه صعده) است که افکاری نزدیک به شیعۀ جعفری اثناعشری دارد، گرچه به عللی فعلاً رهبری سیاسی گروه حوثی بر عهدۀ برادر ایشان عبدالملک حوثی است،  اما هنوز هم از نظر فکری از افکار حسین حوثی ارتزاق می کنند. یکی از یمنی […]

ادامه مطلب

حکومت های زیدی

عقاید زید بن علی (ع) (قیام و خروج علیه ظالمان در هر شرایطی و …)، سبب شد، علی رغم این که خود وی مدعی امامت نبود، اما پیروانش او را امام بدانند و پس از شهادتش در کوفه و عراق، ایران و یمن دست به قیام علیه حکومت های وقت بزنند و حکومت های زیدی […]

ادامه مطلب

عقاید و باورهای زیدیان

چند باور مشترک بین تمامی فرقه‌های زیدیه (جارودیه، سلیمانیه، صالحیه و …) دیده می شود که عبارت اند از: ۱٫ باور به عدل الاهی، ۲٫ باور به اختیار انسان و نفی جبر، ۳٫ تأکید بر اصل امر به معروف و نهی از منکر، ۴٫ اعتقاد به امامت امامان علی، حسن و حسین (ع)، ۵٫ امامت […]

ادامه مطلب

فرقه زیدیه

فرقۀ زیدیه منسوب به زید بن علی بن الحسین (ع) است که او گرچه خود را امام نمی دانست، اما قیام برای خون خواهی مظلومان عاشورا موجب شد که پیروانش وی را به عنوان امام پنجم بشناسند که به همین دلیل زیدیه نامیده می شوند. زید بن علی فردی بسیار شجاع و اهل علم و […]

ادامه مطلب