دایره المعارف اسلام پدیا » دیه
منوی اصلی

ارث بردن دیه

اگر شخصی که دارای یک برادر است، پدرش را به قتل برساند و ولی دم مقتول که تنها برادر قاتل است؛ قبل از استیفای قصاص فوت کند، سؤالات زیر مطرح می شود: آیا قاتل حق قصاص را از برادر به ارث می برد و قصاص ساقط می شود؟ بر فرض به ارث رسیدن حق قصاص […]

ادامه مطلب

دیه قطع دست زانی

یکی از فروعات فقهی این است که اگر کسی که دیه دست خود را طلب داشته، به خاطر زنا محکوم به رجم شود و قبل از رجم فوت کند، باز هم دیه دست او بر قطع کننده واجب است؟ سؤال مذکور به دفاتر چند تن از مراجع ارسال و پاسخ های ذیل دریافت شده است: […]

ادامه مطلب

دیه تنبیه فرزند

برخی از والدین در تنبیه فرزندان خود از تنبیه بدنی استفاده می کنند. در این صورت فروعات فقهی متعدی مطرح می شود. یکی از این فروعات این است که اگر شخصی فرزند خردسال خود را بزند، به نحوی که تا چند دقیقه جای آن سرخ شود، آیا واجب است دیه دهد؟ اگر جای آن سرخی […]

ادامه مطلب

دیه شخصی که خود را در معرض کشتن قرار دهد

یکی از موضوعات مورد سوال بسیاری از مقلدین مسلمان این است که اگر کسی خود را در معرض کشتن قرار دهد مثلا با علم به این که میدان تیر است وارد آن جا شود، یا خود را در وسط اتوبان قرار دهد و کشته شود حکم دیه آن چیست؟ با توجه به این که قصد […]

ادامه مطلب

سقط جنین و پرداخت دیه

امروزه سقط جنین در بسیاری از کشورهای دنیا امری رواج یافته است که با امکانات پزشکی عوارض آن را نیز تا حد زیادی کاهش داده اند، اما دین مبین اسلام به دلیل اهمیت فوق العاده به جان انسان و برای بقاء نوع بشر این واقعه را محکوم کرده و آن را گناهی واضح دانسته و […]

ادامه مطلب

دیۀ هریک از بیضتین انسان از دیدگاه روایات

سه روایت معروف در باره دیه بیضیتین انسان وجود دارد که در مضمون آن ها در ظاهر با یک دیگر متفاوت است. این روایات که در کتب اربعه آمده است، به شرح ذیل هستند: فی روایه محمد بن احمد بن یحیى بن عمران الاشعرى، عن محمد بن هارون عن ابى یحیى الواسطى رفعه إلى ابى […]

ادامه مطلب

زمان تغلیظ دیه در ماه های حرام

مراجع معظم تقلید فرموده اند: “اگر کسی در ماه حرام (رجب و ذی القعده و ذی الحجه و محرم) مرتکب قتل شود باید علاوه بر پرداخت اصل دیه، ثلث دیه را نیز اضافه بپردازد…امّا دیۀ جنایت بر اعضاء بدن تغلیظ نمی شود همچنین اگر قاتل مرتکب قتل خویشان و نزدیکان خود شده باشد.[۱] زمان تغلیظ […]

ادامه مطلب

تفاوت دیۀ زن و مرد در اسلام

تمامى احکام اسلام بر پایۀ مصالح و مفاسد خاصى استوار است. براى هر حکمى، حکمتى است و در جعل هر قانونى، مصلحتى موجود است. اگر در اسلام از چیزى نهى مى‏شود به دلیل آن است که مفسده‏اى دارد و اگر به چیزى امر مى‏شود، از آن جهت است که مصلحتى در آن وجود دارد. البته […]

ادامه مطلب

تعریف دیه

دیه مفرد دیات است و از ریشۀ «ودی» به معنای راندن و رد کردن است. دیه مصدر است و در اصل « ودی» بوده که «واو» آن را حذف کرده و درعوض «هاء» به آخر آن افزوده اند.[۱] دیه مالی است که درصورت وقوع جنایت برنفس و یا اعضای بدن و یا ایراد جرح باید […]

ادامه مطلب