دایره المعارف اسلام پدیا » خواجه نصیر الدین طوسی
منوی اصلی

کتابنامه مقاله خواجه نصیر الدین طوسی

قرآن کریم. ‏ابراهیمی دینانی، غلامحسین؛ دفتر عقل و آیت عشق؛ ناشر: انتشارات طرح نو، تهران، ۱۳۸۵ ش. ‏ ابراهیمی دینانی، غلامحسین؛ ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام؛ ناشر: انتشارات طرح نو، تهران، ۱۳۷۶ ش. ‏ ابن الفوطی، عبدالرزاق بن احمد؛ الحوادث الجامعه؛ به اهتمام: جواد؛ مصطفی، بی نا، بغداد، ۱۹۳۴ م.‏ ابنالفوطی، عبدالرزاق بن احمد؛ […]

ادامه مطلب

خواجه نصیر الدین طوسی از دیدگاه اندیشمندان غیر مسلمان

خواجه نصیر الدین طوسیاز علمای شیعهدر میانهمه اندیشمندانبشردر جایگاهی قرار گرفته که اگر نگوییم هیچ دانشمندی به قدر و پایه او نمی رسد، می توان گفت دانشمندیکه بتواند با او برابری کند بسیار نادر است؛لذا در تمجید و تکریم او نه تنها بزرگان شیعه و اهل تسنن،بلکه بزرگان علمی سایر ادیان و مکاتب غیر اسلامی […]

ادامه مطلب

دیدگاه برخی از دانشمندان سلفی در مورد خواجه نصیر الدین

خواجه نصیر الدین طوسی علیرغم اینکه در میان بسیاری از دانشمندان اهل سنت از جایگاهی والا برخوردار و بزرگان فرق مختلف اهل سنت، او را شخصیتی بس عظیم الشأن می دانند، اما برخی از علمای سلفی تندرو اهل سنت دیدگاههای بسیار تند، بد و به دور از نزاکتی نسبت به این عالم بزرگوار شیعه دارند، […]

ادامه مطلب

خواجه نصیر الدین طوسی از دیدگاه اندیشمندان اهل سنت

خواجه نصیر الدین طوسی نه تنها در میان اندیشمندان شیعه از جایگاهی والا برخوردار است، که دانشمندان اهل تسنن نیز زبان به تمجید این فرزانه سپیدسیرت گشوده اند. بزرگان اهل سنت، خواجه را مردی فاضل، پاسدار علم، فروتن، خوش گفتار، خوش برخورد، سیاست مدار، دارای جایگاهی والا و صاحب نظر در مسایل اسلامی دانسته و […]

ادامه مطلب

خواجه نصیر الدین طوسی از دیدگاه اندیشمندان شیعه

‌قبل از ورود به اصل مطلب، گفتنی است: خواجه طوسی نه تنها از نظر اعتقاد، شیعی‌بسیار پاک و معتقدیبوده، بلکه‌ در عمل‌ هم‌ به‌ روح‌ تشیع‌ پای‌بند بوده و در ضمن‌ اشعاری‌ که‌ از او نقل‌ شده، عقیده خود را بیان کرده که برخی از آن اشعار‌ چنین است: «اگر کسی‌ تمام‌ صالحات‌ را انجام‌ […]

ادامه مطلب

خواجه نصیر الدین طوسی از دیدگاه اندیشمندان

بزرگان علم و دانشمندان فرهیخته، وقتی سخن از شخصیت شگرف خواجه نصیر الدین طوسی ‏به میان می آورند، سخن از مردی می گویند که در مورد او گفته شده: اگر بخواهیم خواجه نصیر الدین طوسی را با دیگر دانشمندان پر آوازۀ جهان اسلام مقایسه کنیم، فقط باید سراغ شیخ الرئیس ابوعلی سینا برویم. دلیل آن […]

ادامه مطلب

موافقان ومخالفان خواجه نصیر الدین طوسی

بانگاهی به زندگی پیامبران و امامان (علیهم السلام) در می یابیم که با وجود اینکه ایشان انسان های کاملی بوده اند، اما در عین حال دارای دوستان و دشمنان فراوانی نیز می باشند. این یک امر طبیعی است که هر شخصی در هر جایگاهی، دارای دوستان و دشمنان خاص خود باشد. مرحوم خواجه نصیر الدین […]

ادامه مطلب

لیست اقدامات تاریخی خواجه نصیرالدین طوسی

در یک‌ جمعبندی کلی‌ میتوان اقدامات تاریخی ‏محقق طوسی را در چند مورد ذیل خلاصه کرد: تبدیل‌ مبارزات‌ مخفی‌ و منفی‌ تشیّع‌به‌ مبارزات‌ علنی‌. زمینه سازی و تسهیل گسترش تشیع. احیای‌ اوقاف‌ مملکت‌. ایجاد عصری‌ نو در علم‌ نجوم‌ و ریاضیات. پایهگذاری‌ سبکی‌ نو در معماری‌ و انواع‌ هنرها. بر عهده گرفتن‌ صیانت از فرهنگ‌ […]

ادامه مطلب

میراث خواجه نصیر الدین طوسی

مهم ترین میراث خواجه نصیر الدین طوسی، آثار بسیار گرانمایه و پر مایه علمی او در رشته های مختلف علمی است که هر کدام در جای خود اگر بی نظیر نباشد، به طور قطع ویقین، کم نظیر است.البته نام آنها در جای خود ذکر شده است. از میرا ث های ارزشمند مرحوم محقق طوسی؛ رصدخانه […]

ادامه مطلب

شاگردان خواجه نصیر الدین طوسی

خواجه طوسی در رشته‌های مختلف، شاگردان زیادی تربیت کرده است.علما و محققان بسیاری برای کسب علم و معرفت و فهم مطالب علمی در محضر او فروتنانه مینشستند. بزرگان و اعاظم علمیبرای کسب مسائل فقهی و اصولی در حضورش زانوی ادب می زدند.به همین جهت، در این مقال مختصر به اسامی برخی از مهم ترین شاگردان […]

ادامه مطلب
  • صفحه 1 از 41234