دایره المعارف اسلام پدیا » ح
منوی اصلی

استطاعت بدنی

یکی از شرایط وجوب حج تمتع استطاعت بدنی است. مقصود از استطاعت بدنى این است که مریض و بیمار و ناتوان نباشد و بتواند به هر وسیله ممکن به حج برود. و اعمال را انجام دهد و بازگردد. و اگر در خود احساس ناتوانى کرد، یا پزشک او را ناتوان تشخیص داد، در صورتى که […]

ادامه مطلب

ارث و استطاعت برای حج

حج یکی از ارکان دین و از ضروریات آن است، ترک حج با اقرار به وجوب آن یکی از گناهان کبیره و ترک آن از روی انکار موجب کفر است. با توجه به این که استطاعت مالی یکی از شرایط وجوب حج است، در استطاعت مالی فرقی نیست بین این که این مال از ارث […]

ادامه مطلب

استطاعت با هدیه

فقهای عظام در باره پذیرش هدیه برای حج و حصول استطاعت می فرمایند: امام خمینی (ره): اگر مالى که براى حج کفایت مى‏کند را به او ببخشند براى این که حج به جا آورد باید قبول کند و حج به جا آورد، و هم چنین اگر واهب بگوید مخیّرى بین این که حج به جا […]

ادامه مطلب

استطاعت حج با قرض گرفت

استطاعت[۱] شرط وجوب حج است. استطاعت، یعنی توانایی انجام حج. امام خمینی (ره) در این رابطه می فرماید: اگر غیر مستطیع، مصارف حج را قرض کند، مستطیع نمی شود، هر چند بتواند بعداً به سهولت قرض را ادا کند و اگر با آن حج به جا آورد از حجه الاسلام کفایت نمی کند.[۲] آیت الله […]

ادامه مطلب

استطاعت مالی

یکی از شرایط وجوب حج، استطاعت است و یکی از موارد تحقّق استطاعت نیز توانایى مالى است. استطاعت مالى به این است که مخارج رفت و برگشت حج و وسیلۀ رفت و آمد یا پولى که بتواند بلیط رفت و برگشت را تهیه کند، داشته باشد و نیز مخارج خانوادۀ خود را در وطن داشته […]

ادامه مطلب

استطاعت شرط وجوب حج

حج از ارکان دین اسلام است و بر هر فرد بالغ و عاقلى که استطاعت داشته باشد واجب است آن را به جا آورد. حجّى که به جهت استطاعت واجب مى‌شود، «حَجه الاسلام» نام دارد و در تمام عمر بیش از یک بار واجب نیست و ترک آن از گناهان کبیره است و در منابع […]

ادامه مطلب

عقل شرط وجوب حج

دوّمین شرط وجوب حج (حجّه الاسلام) عقل است؛ بنابراین، بر شخص دیوانه حج واجب نیست، ولى اگر محرم شود و در وقت درک مشعرالحرام عاقل گردد، حجّ او صحیح است.[۱] [۱]. امام خمینی، مناسک حج (محشّى)، ص ۲۳٫

ادامه مطلب

بلوغ شرط وجوب حج

یکى از شرایط وجوب حج، «بلوغ» است؛ پس اگر شخصى که بالغ نشده حج به جا آورد، کفایت از حجِ واجب نمى‌کند.[۱] [۱]. بهجت‌ فومنى گیلانى، ، محمد تقى، مناسک حج و عمره‌، ص ۳۳‌.

ادامه مطلب

شرایط وجوب حج

وجوب حج (حَجّه الاسلام)، منوط به تحقق چهار شرط است و بدون وجود تمامىِ آنها، حج واجب نیست. این شرایط عبارتند از: عقل، بلوغ، استطاعت و حریّت.[۱] [۱]. امام خمینی، مناسک حج (محشّٰى)، ص ۲۳٫

ادامه مطلب

مقدمات حج

انجام هر کاری نیاز به تحصیل مقدماتی دارد. در حج علاوه بر ضرورت آماده ساختن وسایل و لوازم، بر مقدمات دیگری نیز تأکید شده است. حج قلّه ای است که برای رسیدن به آن، بایستی از تپه ها و کوه های مرتفع عبور کرد تا بدان رسید. امام صادق (ع) به عیسی بن منصور فرمود: […]

ادامه مطلب