دایره المعارف اسلام پدیا » حیض
منوی اصلی

دیدن خود بعد از پنجاه سالگی زنان

خونى را که زن ها پس از تمام شدن شصت سال می بینند حکم حیض را ندارد، و احتیاط مستحب آن است که زن هایى که قرشیّه نیستند بعد از تمام شدن پنجاه سال تا تمام شدن شصت سال چنانچه خون را طورى ببینند که اگر پیش از پنجاه سال مى دیدند، قطعاً حکم حیض […]

ادامه مطلب

تفاوت سن یائسگی در زنان

احکام و دستورات دینی بر اساس مصالح و مفاسد جعل شده اند، و در بعضی از موارد این احکام به صورت مختلف برای مکلّفین صادر شده است؛ به عنوان نمونه، سن بعضی از زنان هنگام یائسگی کمتر و سن بعضی دیگر بیشر می باشد. این حکمی است که فقها و مراجع از روایتی نظیر آنچه […]

ادامه مطلب

پایان ایام حیض (ایام یائسگی)

یائسه از ریشه یأس به معنای؛ نا امیدی است. به زن یائسه، یائسه می گویند چون؛ از خون دیدن و آوردن فرزند نا امید است. احکام یائسگی به شرح زیر می باشد: خونی که زن پس از گذشت شصت سال قمری[۱] می بیند، حیض نیست، گرچه شرایط و صفات حیض را هم دارا باشد. و […]

ادامه مطلب

مکروهات بر حائض

خواندن و همراه داشتن قرآن و رساندن جایی از بدن به حاشیه و ما بین خط های قرآن و نیز خضاب کردن به حنا و مانند آن برای حائض مکروه است.[۱] البته باید توجه داشت که کراهت در عبادات به معنای برخورداری از ثواب کمتر است؛ یعنی قرائت قرآن زن حائض هم ثواب دارد؛ بنا […]

ادامه مطلب

مستحبات بر حائض

مستحب است زن حائض در وقت نماز، خود را از خون پاک نماید و پنبه و دستمال را عوض کند و وضو بگیرد و اگر نمی تواند وضو بگیرد تیمم نماید و در جای نماز رو به قبله بنشیند و مشغول ذکر، دعا و صلوات شود.[۱] [۱]. توضیح المسائل مراجع، ج ‏۱، ص ۲۶۹، م […]

ادامه مطلب

نزدیکی حائض با پوشش بهداشتی

نظر به این که جماع کردن در فرج، که هم برای مرد حرام است و هم برای زن، وضوح حکم، گویای آن است که مرد نباید در ایام حیض در فرج زن جماع نماید و کاندوم یا هر پوشش دیگر، به صرف قرار گرفتن بر روی آلت نمی تواند تغییری در حکم ایجاد کند؛ زیرا […]

ادامه مطلب

کفاره نزدیکی با حائض

همبستری در زمان حیض بر مرد و زن حرام است و علاوه بر حرمت، موجب کفاره بر مرد نیز می گردد. عده ای از فقها کفاره را واجب می دانند.[۱] [۲] تذکر این مطلب لازم است که آمیزش در حال حیض، بر زن؛ کفاره ای را واجب نمی کند، (هرچند با میل و رغبت همبستر […]

ادامه مطلب

نزدیکی در ایام حیض

از جمله چیزهایی که بر فرد حائض حرام است؛ جماع کردن در فرج، که هم برای مرد حرام است و هم برای زن، اگر چه به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، بلکه احتیاط واجب آن است که مقدار کمتر از ختنه گاه را هم داخل نکند. و در دبر زن […]

ادامه مطلب

ورود حائض به اماکن مقدس

توقّف حائض یا جنب در مساجد جایز نیست ولى اگر از یک درب داخل، و از درب دیگر خارج شود یا براى برداشتن چیزى برود مانعى ندارد.[۱] غیر از مسجد الحرام و مسجد پیغمبر (ص) و حرم امامان (ع) که حتی اگر توقف هم نکند بلکه اگر از یک درب داخل و از درب دیگر […]

ادامه مطلب

محرمات بر حایض

چند چیز بر حائض حرام است؛ اول: عبادت هایى که مانند نماز باید با وضو یا غسل یا تیمّم به جا آورده شود، ولى به جا آوردن عبادت هایى که وضو و غسل و تیمّم براى آنها لازم نیست، مانند نماز میّت، مانعى ندارد. دوم: تمام چیزهایى که بر جنب حرام است و در احکام […]

ادامه مطلب
  • صفحه 1 از 41234