حج

حج در آئین یهود
دیانت یهودی، حج را به عنوان یک عبادت با آثار مادی و معنوی می نگرد، همان گونه که دین اسلام و سایر ادیان توحیدی و غیر توحیدی چنین نگرشی به حج دارند، ولی تفاوت در ماهیت این عبادت و آداب و اعمال و شعائر و… اطلاعات بیشتر
حج در ادیان
برخى بر اين باورند که حج مراسمى است ويژه آيين اسلام و آداب مسلمانان و تنها بدان گونه عمل مى شود که در فقه اسلامى و کتاب و سنت تفصيل داده شده است. در حالى که براى يک کاوشگر که تمدن هاى باستانى و اديان… اطلاعات بیشتر
پیشینه حج
انجام مراسم حج به  گونه ای که امروز در قالب و بافت همین مناسک متداول و مرسوم، برگزار می شود، از سابقه و پیشینه ای طولانی برخوردار است. شیوه و ترتیب حجِّ  مسلمانان، با مناسکی از قبیل: «طواف»، «سعی»، «قربانی» و «رمی شیطان»، به زمان… اطلاعات بیشتر
مفهوم شناسی حج
در منابع لغوی، واژه حج به معانی مختلف و گوناگونی آمده است كه در اين جا به برخی از آنها اشاره می ‌شود: 1. قصد كردن؛ 2. آهنگ كردن؛ 3. پی در پی آمدن؛ 4.‌قصد زيارت كردن؛ 5‌. آمدن؛ 6‌. شاد شدن؛  7. بازداشتن و… اطلاعات بیشتر
چکیده مقاله حج
در منابع لغوی، واژه حج به معانی قصد كردن؛ پی در پی آمدن و  قصد زيارت كردن و …، در اصطلاح، قصد زيارت خانه خدا و انجام مناسک حج، در ايّام معين می‌باشد. شیوه و ترتیب حجِّ مسلمانان، با مناسکی از قبیل: «طواف»، «سعی»، «قربانی»… اطلاعات بیشتر