دایره المعارف اسلام پدیا » حج
منوی اصلی

محرمات احرام

 هر گاه‌ کسی‌ مُحرم‌ شود، چیزهایی‌ بر او حرام‌ می‌شود ‌که‌ «محرّمات‌ احرام‌» نامیده‌ می‌شوند و باید ‌از‌ آنها اجتناب‌ نماید. محرّمات‌ احرام‌ بر چند گونه‌ ‌است‌: الف‌ محرّماتی‌ ‌که‌ بر همه‌ اعم‌ ‌از‌ زن‌ و مرد حرام‌ ‌است‌. ب‌ محرّماتی‌ ‌که‌ فقط بر مردان‌ حرام‌ ‌است‌. ج‌ محرّماتی‌ ‌که‌ فقط بر زنان‌ حرام‌ ‌است‌. […]

ادامه مطلب

احرام در عمره تمتع

اولین عملى که در عمرۀ تمتّع صورت مى‌گیرد، «احرام» است. احرام؛ یعنى پوشیدن لباس احرام و نیّت و گفتن تلبیه، به کسى که این اعمال را انجام داده «مُحرِم» مى‌گویند. بعد از احرام، دورى از محرّمات احرام بر مُحرم، واجب است و تا اعمال لازم را انجام ندهد، از احرام خارج نمى‌شود.[۱] محل احرام عمرۀ […]

ادامه مطلب

عمرۀ تمتع

حجّ تمتّع از دو بخش تشکیل مى‌شود: الف: عمرۀ تمتّع.  ب؛ حجّ تمتع. کسانى که از بیرون مکّه (فاصله ۱۶ فرسخ) براى انجام حج مى روند، باید قبل از اعمال حج، «عُمره تَمتُّع» به جا آورند. مسائل مربوط به عمرۀ تمتع در سه بخش بیان می شود: الف: واجبات عمرۀ تمتع: عمرۀ تمتّع پیش از […]

ادامه مطلب

واجبات حج

واجبات حجّ چند چیز است که به صورت اختصار عبارتند از: اوّل: احرام بستن از مکّه. دوم: وقوف در عرفات. سوم: وقوف در مزدلفه (مشعر الحرام). چهارم: رمى جمرۀ عقبه. پنجم: قربانى. ششم: حلق یا تقصیر. هفتم: طواف خانۀ خدا پس از بازگشت به مکّه. هشتم: نماز طواف. نهم: سعى، (رفت و آمد بین صفا […]

ادامه مطلب

حریت شرط وجوب حج

یکی از شرایط وجوب حج، آزاد بودن است. حاجی باید حرّ و آزاد باشد؛ یعنی بنده و برده دیگری نباشد، پس حج بر عبد واجب نیست و اگر با اذن مولى انجام داد، مجزى نیست و جاى حجه الاسلام بعد از آزادى را نمى‌گیرد، مگر این که یکى از دو موقف[۱] مهم حج را پس […]

ادامه مطلب

بیماری و حج تمتع

با توجه به این که یکی از شرایط واجب شدن حج، استطاعت بدنى از جهت داشتن توانائی رفتن به حج و انجام اعمال بدون وجود حرج و مشقت زیاد است؛ بنابر این کسانی که به علت مریضی، رفتن به حج برای آنها مشقت دارد و قادر به انجام آن نیستند چون شرایط حج را ندارند […]

ادامه مطلب

معذوریت از حج بعد از استقرار آن

هر مکلف عاقل و بالغ پس از این که برای رفتن به حج، مستطیع[۱] شد، حج بر او مستقر می شود،یعنی باید مقدمات سفر حج را فراهم نماید[۲]؛ مثلا اگر رفتن به حج با ثبت نام امکان پذیر است باید در اولین فرصت ثبت نام نماید. حال اگر کسی حج واجب بر ذمه اش باشد […]

ادامه مطلب

استطاعت بدنی

یکی از شرایط وجوب حج تمتع استطاعت بدنی است. مقصود از استطاعت بدنى این است که مریض و بیمار و ناتوان نباشد و بتواند به هر وسیله ممکن به حج برود. و اعمال را انجام دهد و بازگردد. و اگر در خود احساس ناتوانى کرد، یا پزشک او را ناتوان تشخیص داد، در صورتى که […]

ادامه مطلب

ارث و استطاعت برای حج

حج یکی از ارکان دین و از ضروریات آن است، ترک حج با اقرار به وجوب آن یکی از گناهان کبیره و ترک آن از روی انکار موجب کفر است. با توجه به این که استطاعت مالی یکی از شرایط وجوب حج است، در استطاعت مالی فرقی نیست بین این که این مال از ارث […]

ادامه مطلب

استطاعت با هدیه

فقهای عظام در باره پذیرش هدیه برای حج و حصول استطاعت می فرمایند: امام خمینی (ره): اگر مالى که براى حج کفایت مى‏کند را به او ببخشند براى این که حج به جا آورد باید قبول کند و حج به جا آورد، و هم چنین اگر واهب بگوید مخیّرى بین این که حج به جا […]

ادامه مطلب