حج

محرمات احرام
 هر گاه‌ كسی‌ مُحرم‌ شود، چيزهايي‌ بر او حرام‌ می‌شود ‌كه‌ «محرّمات‌ احرام‌» ناميده‌ مي‌شوند و بايد ‌از‌ آنها اجتناب‌ نمايد. محرّمات‌ احرام‌ بر چند گونه‌ ‌است‌: الف‌ محرّماتي‌ ‌كه‌ بر همه‌ اعم‌ ‌از‌ زن‌ و مرد حرام‌ ‌است‌. ب‌ محرّماتي‌ ‌كه‌ فقط بر مردان‌… اطلاعات بیشتر
احرام در عمره تمتع
اولين عملى كه در عمرۀ تمتّع صورت مى‌گيرد، «احرام» است. احرام؛ يعنى پوشيدن لباس احرام و نيّت و گفتن تلبيه، به كسى كه اين اعمال را انجام داده «مُحرِم» مى‌گويند. بعد از احرام، دورى از محرّمات احرام بر مُحرم، واجب است و تا اعمال لازم… اطلاعات بیشتر
عمرۀ تمتع
حجّ تمتّع از دو بخش تشكيل مى‌شود: الف: عمرۀ تمتّع.  ب؛ حجّ تمتع. كسانى كه از بيرون مكّه (فاصله 16 فرسخ) براى انجام حج مى روند، بايد قبل از اعمال حج، «عُمره تَمتُّع» به جا آورند. مسائل مربوط به عمرۀ تمتع در سه بخش بیان… اطلاعات بیشتر
واجبات حج
واجبات حجّ چند چيز است كه به صورت اختصار عبارتند از: اوّل: احرام بستن از مكّه. دوم: وقوف در عرفات. سوم: وقوف در مزدلفه (مشعر الحرام). چهارم: رمى جمرۀ عقبه. پنجم: قربانى. ششم: حلق يا تقصير. هفتم: طواف خانۀ خدا پس از بازگشت به مكّه.… اطلاعات بیشتر
حریت شرط وجوب حج
یکی از شرایط وجوب حج، آزاد بودن است. حاجی باید حرّ و آزاد باشد؛ یعنی بنده و برده دیگری نباشد، پس حج بر عبد واجب نيست و اگر با اذن مولى انجام داد، مجزى نيست و جاى حجة الاسلام بعد از آزادى را نمى‌گيرد، مگر… اطلاعات بیشتر
بيماری و حج تمتع
با توجه به این که یکی از شرایط واجب شدن حج، استطاعت بدنى از جهت داشتن توانائی رفتن به حج و انجام اعمال بدون وجود حرج و مشقت زياد است؛ بنابر این کسانی که به علت مریضی، رفتن به حج برای آنها مشقت دارد و… اطلاعات بیشتر
معذوریت از حج بعد از استقرار آن
هر مکلف عاقل و بالغ پس از این که برای رفتن به حج، مستطیع[1] شد، حج بر او مستقر می شود،یعنی باید مقدمات سفر حج را فراهم نماید[2]؛ مثلا اگر رفتن به حج با ثبت نام امکان پذیر است باید در اولین فرصت ثبت نام… اطلاعات بیشتر
استطاعت بدنی
یکی از شرایط وجوب حج تمتع استطاعت بدنی است. مقصود از استطاعت بدنى اين است كه مريض و بيمار و ناتوان نباشد و بتواند به هر وسيله ممكن به حج برود. و اعمال را انجام دهد و بازگردد. و اگر در خود احساس ناتوانى كرد،… اطلاعات بیشتر
ارث و استطاعت برای حج
حج یکی از ارکان دین و از ضروریات آن است، ترک حج با اقرار به وجوب آن یکی از گناهان کبیره و ترک آن از روی انکار موجب کفر است. با توجه به این که استطاعت مالی یکی از شرایط وجوب حج است، در استطاعت… اطلاعات بیشتر
استطاعت با هدیه
فقهای عظام در باره پذیرش هدیه برای حج و حصول استطاعت می فرمایند: امام خمینی (ره): اگر مالى كه براى حج كفايت مى‏كند را به او ببخشند براى اين كه حج به جا آورد بايد قبول كند و حج به جا آورد، و هم چنين… اطلاعات بیشتر