حج

فلسفه قربانی کردن در حج
از آن جا که قانون گذار و شارع احکام اسلام خداوند حکیم است؛ از این رو تمام دستورات و قوانین اسلام بر اساس حکمت یا حکمت های بسیار دقیق و سودمند (برای مخلوقات) وضع شده است هر چند ممکن است ما از بسیاری از علل… اطلاعات بیشتر
قربانی کردن
پنجمين واجب حجّ، قربانى كردن گوسفند يا گاو يا شتر در منا است. شرط است اين عمل را به قصد قربانى كردن در حجّ و براى تقرّب به خداوند متعال انجام دهد و همچنین شرط است آن را در روز انجام دهد و قربانى كردن… اطلاعات بیشتر
رمی جمره عقبه
یکی از  اعمال واجب حج و اولين عمل منا، رمى است؛ يعنى واجب است در روز دهم ذى حجه (عيد قربان) به جمره عقبه (كبرىٰ) سنگ زده شود. شرائط رمى‌: در رمى چند چيز شرط است: 1. نيّت. 2. سنگى كه به جمره زده مى‌شود… اطلاعات بیشتر
بیتوته در منا
یکی از اعمال واجب حج و یکی از اعمال منا، بیتوته در سرزمین منا است. بنابر این واجب است حاجی در شب یازدهم و دوازدهم ذی الحجه در منا بیتوته نماید؛ یعنی در منا بماند. پس کسی که در روز عید برای انجام طواف حج و… اطلاعات بیشتر
بیتوته در مشعر
سومین عمل از واجبات حج تمتع، وقوف به مشعر الحرام است. بعد از آن كه از وقوف به عرفات در مغرب شب دهم، فراغت حاصل شد، حج گزار باید به سمت مشعر الحرام كه محل معروفى است و حدود معينى دارد، كوچ كند. پس از… اطلاعات بیشتر
وقوف در عرفات
دومين عملِ واجبِ حج در روز عرفه، در سرزمين عرفات، انجام مى‌شود. مراد از وقوف، مسمّاى بودن در عرفات است؛ هرچند خيلى كم باشد، مثل يک دقيقه و شامل تمامىِ مواردِ سواره، پياده، نشسته، خوابيده، راه رفتن و غير آن مى‌شود، امّا اگر در تمام… اطلاعات بیشتر
نماز طواف نساء
یکی از اعمال حج تمتع و از اعمال مكه مكرمه، بعد از منى، نماز طواف نساء است. كيفيت نماز طواف نساء مانند نماز طواف عمره تمتع است. واجب است بعد از تمام شدن طواف، دو ركعت نماز مثل نماز صبح بخواند. حاجی مى‌تواند نماز طواف… اطلاعات بیشتر
ترک طواف نساء و حکم فرزندان
یکی از اعمال و واجبات عمره مفرده و حج تمتع، طواف نساء است و اگر کسی این طواف را انجام نداد، تا زمانی که آن را انجام ندهد، گرفتن همسر و نیز اگر همسری دارد بر او حرام می شود، اما فرزندانی که از وی… اطلاعات بیشتر
طواف نساء
یکی از واجبات غیر رکنی مناسک حج، طواف نساء است. طواف نساء اگرچه واجب است و بدون آن زن حلال نمى‌شود، لكن ركن نيست و ترک عمدى آن موجب باطل شدن حج نمى‌شود. واجب است بر كسى كه حج انجام داده آن را به جا… اطلاعات بیشتر
سعی بین صفا و مروه
یکی از واجبات در حج تمتع، سعی بین صفا و مروه است. پس از انجام نماز طواف، بايد هفت مرتبه فاصلۀ بين «صفا» تا «مروه» را كه امروزه به صورت سالنى ساخته شده و كنار مسجدالحرام قرار دارد، پيمود و اين عمل، «سعى» ناميده مى‌شود.… اطلاعات بیشتر