دایره المعارف اسلام پدیا » تهمت
منوی اصلی

کتابنامه مفهوم شناسی تهمت

قرآن کریم. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا. واژه‌نامه آزاد. شعرانی، ابوالحسن؛ نشر طوبی؛ اسلامیه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۰ ش. طریحى، فخر الدین؛ مجمع البحرین؛ محقق/ مصحح: حسینى‌، سید احمد؛ کتابفروشى مرتضوى، چاپ سوم،‌ تهران، ۱۴۱۶ ق. عسکری، حسن بن عبدالله؛ الفروق اللغویه (فرهنگ واژگان مترادف)؛ ترجمه: کاظمیان، مهدی و رضاخواه، زهرا؛ پژوهشگاه علوم انسانی […]

ادامه مطلب

تهمت در روایات

یکی از گناهانی که باعث می ‌شود انسان نسبت به سایر گناهان جرأت پیدا کند، تهمت است. تهمت ایمان را از بین می‌‌برد. در این گفتار کوتاه به برخی از روایاتی که درباره این موضوع وارد شده، اشاره مى شود: امام صادق (علیه السلام) مى فرماید: «هرگاه مؤمن به برادر (دینى) خود تهمت بزند، ایمان […]

ادامه مطلب

تهمت در قرآن

تهمت زدن به بى گناه از زشت ترین کارهایى است که اسلام آن را به شدت محکوم نموده است. در این مقال مختصر به برخی از آیاتی که درباره این موضوع وارد شده، اشاره مى شود: «و کسی که خطا یا گناهی مرتکب شود، سپس بی گناهی را متهم سازد، بار بهتان و گناهِ آشکاری […]

ادامه مطلب

تهمت در منابع دینی

هرگونه نسبت نابجا و ناروا دادن به اشخاص، نسبتی که موجب هتک حرمت و لطمه حیثیتی به فرد باشد، از دیدگاه اسلام (قرآن و روایات معصومین (علیهم السلام)) حرام و از لحاظ جزائی و کیفری موجب حد شرعی می شود. حال این نسبت مستقیم باشد، مثل این‌که به کسی زناکار بگویند، یا غیر مستقیم، مثل […]

ادامه مطلب

تعریف اصطلاحی تهمت

«تهمت» در اصطلاح؛ به معنای نسبت دادن عیب یا گناه و صفتی به دیگری، در حالی که این عیب، گناه و صفت در او وجود ندارد. [۱] [۱]. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، واژه تهمت بستن.

ادامه مطلب

لغات مترادف و معادل تهمت

در کتاب‌های لغت، واژه هایی به عنوان مترادف و معادل تهمت ذکر شده است. الف. واژه های مترادف تهمت: «افتراء». مأخوذ از تازی؛ نسبت دروغ و کذب دادن به کسی است. تهمت و اسناد خیانت. هر چیز ناحق و برخلاف واقع. در تلفظ فارسی همزه ٔ آن ساقط شده است.[۱] «بهتان». تهمت، افترا، افک.[۲] «اَنْگ». […]

ادامه مطلب

تعریف لغوی تهمت

تُهَمَه، تُهمَت در لغت به معنای؛ گمان بد کردن و گمان بد بردن است. این لفظ در فارسی به سکون دوم (هاء) استعمال می شود و به لفظ کردن و انداختن و نهادن و زدن و بستن و برداشتن استعمال می شود. همچنین به معنای بوسین (تهمت) نیز می باشد.[۱] [۱]. دهخدا، علی اکبر، لغت […]

ادامه مطلب

مفهوم شناسی تهمت

واژه «تهمت» هم دارای مفهوم لغوی و هم دارای مفهوم اصطلاحی می باشد.

ادامه مطلب

چکیده مقاله تهمت

تُهمَت در لغت به معنای؛ گمان بد کردن و گمان بد بردن است. «تهمت» در اصطلاح؛ به معنای نسبت دادن عیب یا گناه و صفتی به دیگری، در حالی که این عیب، گناه و صفت در او وجود ندارد. واژه‌های مترادف تهمت عبارتند از: «افتراء»،  «بهتان»، «اَنْگ». در‌ قرآن کریم آیات متعددی درباره موضوع تهمت […]

ادامه مطلب