دایره المعارف اسلام پدیا » تناقض ظاهری آیات
منوی اصلی

تناقض ظاهری در بارۀ پرسش و عدم پرسش در قیامت در آیات قرآن

تناقض ظاهری که در آیات قرآن کریم به چشم می خورد با کمی دقّت و تعمّق برطرف می شود و همان گونه که در اعجاز قرآن کریم گفته اند، هیچ یک از آیاتش آیۀ دیگر را نفی نمی کند و این یکی از معجزات این کتاب جاوید است. بله این تناقض ظاهری به ذهن مفسران […]

ادامه مطلب

تعارض ظاهری بین آیۀ ۹۵ سوره انبیاء و آیات ۵۵ و ۵۶٫ سوره بقره

آیات ۵۵ و ۵۶ سوره بقره مى‏گوید: «به خاطر بیاورید هنگامى را که گفتید اى موسى ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد، مگر این که خدا را آشکارا با چشم خود ببینیم سپس در همین حال صاعقه شما را گرفت در حالى که نگاه مى‏کردید سپس شما را بعد از مرگتان حیات نوین بخشیدیم […]

ادامه مطلب

عدم اختلاف بین آیات ۱۰۱ و ۱۰۵ توبه

خداوند در آیۀ ۱۰۱ سورۀ توبه می فرماید:” و از (میان) اعراب بادیه‏نشین که اطراف شما هستند، جمعى منافق اند و از اهل مدینه (نیز)، گروهى سخت به نفاق پاى بندند. تو آنها را نمى‏شناسى، ولى ما آنها را مى شناسیم. به زودى آنها را دو بار مجازات مى‏کنیم (مجازاتى با رسوایى در دنیا، و […]

ادامه مطلب

تناسب بین آیات ۳ و ۶۷ سوره مائده

برای روشن شدن مطلب باید دو محور، مورد بررسی قرار گیرد: ۱٫ ارتباط آیۀ سوم با آیۀ شصت و هفتم سورۀ مائده چگونه و به چه دلیل است؟ ۲٫ فاصلۀ میان دو آیۀ مذکور برای چیست؟ محور اول: خداوند در آیۀ شصت و هفتم سورۀ مائده می فرماید: «ای پیامبر: آنچه از طرف پروردگارت بر […]

ادامه مطلب

تناسب صدر و انتهای آیه ۱۸۸ سوره بقره

آیه ۱۸۸ سوره بقره می فرماید: “درباره «هلال هاى ماه» از تو سؤال مى کنند بگو: «آنها، بیان اوقات (و تقویم طبیعى) براى (نظامِ زندگىِ) مردم و (تعیینِ وقتِ) حج است». و (آن چنان که در جاهلیّت مرسوم بود که به هنگام حج، جامه احرام مى پوشیدند، از درِ خانه وارد نمى شدند، و از […]

ادامه مطلب