دایره المعارف اسلام پدیا » اقتصاد
منوی اصلی

پایه های اقتصاد اسلامی

مقدمه از قدیم الایام تاکنون، انسان ها برای گذران زندگی خویش، با نیازهای نامحدود و منابع محدود روبه رو بوده اند و همین نابرابری باعث شد که علم اقتصاد به وجود آید. در اسلام، نظام اقتصادی آن وجوه مشترکی با سایر سیستم های اقتصادی موجود در دنیا دارد، ولی علاوه بر آن، اقتصاد در اسلام […]

ادامه مطلب

تعریف اقتصاد

اقتصاد از کلمه « قصد» به معنای « میانه روی » آمده است.[۱] علم اقتصاد یکی از رشته های علوم اجتماعی است که در باب کیفیت فعالیت های مربوط به دخل و خرج و چگونگی روابط مالی افراد جامعه با یک دیگر و اصول و قوانینی که بر امور مذکور حاکم است، مطالعه می کند.[۲] […]

ادامه مطلب