دایره المعارف اسلام پدیا » اعتکاف
منوی اصلی

کتابنامه مقاله اعتکاف

قرآن کریم. سید ابن طاووس، على بن موسى؛ سعد السعود للنفوس منضود؛ ناشر: دار الذخائر، چاپ اول، ایران، قم، بى تا.‏ ‏ ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان ‏العرب؛ ناشر: دار صادر، چاپ سوم، بیروت، ۱۴۱۴ ق. خمینى، سید روح اللّٰه؛ تحریر الوسیله؛ ناشر: مؤسسه مطبوعات دار العلم‌، چاپ اول، قم، ایران، بی تا.‌‏ دهخدا، […]

ادامه مطلب

ارتباط معنای اصطلاحی با معنای لغوی اعتکاف

همان گونه که در معنای لغوی اعتکاف آمده؛ اعتکاف یعنی: رویکرد به چیزی با توجه و مواظبت، اقبال به چیزی بی آن که روی از آن برگردد، محبوس و متوقف کردن چیزی، اقبال و ملازمت بر چیزی از روی تعظیم و بزرگداشت آن، التزام به یک مکان و اقامت در آن، اقامت، ملازمت و مواظبت، […]

ادامه مطلب

اعتکاف در میان بت پرستان

از آثار گذشتکان و همچنین از اطلاعات و اخبار زمان حال چنین برمی آید که اعتکاف به معنای کناره گیری از جامعه و پرداختن به امور روحانی و نفسانی، نه تنها در اسلام و سایر ادیان الهی متداول بوده و هست، بلکه در بین بت پرستان نیز رواج داشته و دارد. (البته گفتنی است که […]

ادامه مطلب

اعتکاف امامان معصوم (علیهم السلام) و اولیای الهی

اعتکاف، فرصت مناسبی است برای خلوت کردن با خداوند متعال و عبادت ارزنده‌ای است که در ادیان پیش از اسلام نیز سابقه داشته و پیامبران الهی «علیهم ‌السلام» و اهل معرفت در طول تاریخ برای آن اهمیت ویژه‌ای قائل بوده‌اند. سیره ائمه طاهرین (علیهم السلام)، حاکی از اهتمام آن بزرگواران به مسئله اعتکاف است. امامان […]

ادامه مطلب

اعتکاف برخی پیامبران

اعتکاف و خلوت کردن با خود و خداوند متعال، اختصاصی به اسلام و پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله) ندارد، بلکه در سیره اکثر و حتی می توان گفت همۀ پیامبران الهی (علیهم السلام) و بسیاری از اولیاء الهی، عمل به اعتکاف بوده است. البته در برخی موارد لفظ اعتکاف ذکر نشده است، اما […]

ادامه مطلب

اعتکاف در ادیان دیگر

یکی از مباحث مربوط به اعتکاف این است که آیا اعتکاف اختصاص به اسلام دارد، یا در سایر ادیان نیز وجود داشته است؟ مرحوم علاّمه حلّى معتقد است که اعتکاف اختصاص به اسلام ندارد، بلکه در ادیان الهى گذشته، نیز بوده است. ایشان در بحث اعتکاف می گوید: «اعتکاف در اسلام و دیگر ادیان الهى […]

ادامه مطلب

پیشینه و سیر تاریخی اعتکاف

به درستی معلوم نیست که این عبادت از چه زمانی آغاز شده و کیفیت اجزاء و شرایط آن در بدو شکل گیری چگونه بوده است. از برخی از منابع از جمله قرآن می شود دریافت که اعتکاف مخصوص دین اسلام نیست، ‏بلکه در ادیان الهى دیگر نیز وجود داشته و در اسلام استمرار یافته است، […]

ادامه مطلب

‏اعتکاف در قرآن و روایات

اعتکاف در قرآن: گفتنی است که واژه «اعتکاف» در قرآن کریم استعمال نشده است. اما ماده عَکف ۹ بار در قرآن بکار رفته که هم به معنای لغوی و هم به معنای اصطلاحی استعمال شده است. قرآن کریم می فرماید: «و ما با ابراهیم و اسماعیل پیمان گرفتیم که خانه مرا برای طواف ‌کنندگان و […]

ادامه مطلب

تعریف اصطلاحی اعتکاف

اعتکاف در اصطلاح فقهی عبارت است از: «نوعی عبادت که انسان سه روز یا بیشتر در مسجد مقیم شود و از آنجا بیرون نرود و در این مدت روزه بگیرد. البته این عمل شرائط و احکامی دارد که در کتب فقهی بیان شده است ».[۱] در تعریف دیگری آمده است: «اعتکاف، ماندن در مسجد به […]

ادامه مطلب

واژه های های مترادف اعتکاف

با توجه به معانی لغوی اعتکاف مانند؛ درنگ کردن و ادامه دادن،[۱] مراقبت، محبوس و متوقف کردن و التزام به یک مکان و اقامت در آن، و نیز با توجه به این که اعتکاف نوعی ریاضت شرعی است، می توان گفت: واژه هایی مانند؛ چله نشینی، ریاضت و عزلت از واژه های مترادف اعتکاف هستند. […]

ادامه مطلب
  • صفحه 1 از 212