دایره المعارف اسلام پدیا » اماکن
منوی اصلی

جغرافیاى استان قم

استان قم، تقریبا در مرکز ایران قرار دارد. مساحت آن در حدود ۱۴۶۳۱ کیلومتر مربع مى باشد. این استان از شمال به استان تهران، از شرق به استان سمنان، از جنوب به استان اصفهان و از غرب به استان مرکزى، محدود است؛ بنابراین استانى است که در مسیر استان هاى مهم ایران قرار دارد که […]

ادامه مطلب

القاب قم

قم از جمله شهرهایى است که القاب[۱] متعدد به آن داده شده است؛ و این القاب مانند القابى که به دیگر شهرهاى اسلامى داده اند، مفهوم دینى و مذهبى دارد. آنچه از القاب قم در آثار نویسندگان از دوره مغول به بعد ذکر شده است عبارت است: دارالمؤمنین، دارالعباده، دارالموحّدین، دارالعلم، دارمدینه المؤمنین، بلده المؤمنین، […]

ادامه مطلب