دایره المعارف اسلام پدیا » اسلایدشو
منوی اصلی

اسلام پدیا یک دایره المعارف اسلامی

اسلام پدیا یک دایره المعارف اسلامی به معنای وسیع کلمه است که به همۀ ابعاد اسلام می پردازد و همۀ مذاهب اسلامی را شامل می شود؛ یعنی از دو جهتِ قلمرو و نگاه، از جامعیت برخوردار است. در اسلام پدیا تنها مطالب اسلامی یا آنچه مقدمه (مبادی قریبه) برای مباحث اسلامی محسوب می شود، به […]

ادامه مطلب

اسلام پدیا یک دایره المعارف اسلامی

اسلام پدیا یک دایره المعارف اسلامی به معنای وسیع کلمه است که به همۀ ابعاد اسلام می پردازد و همۀ مذاهب اسلامی را شامل می شود؛ یعنی از دو جهتِ قلمرو و نگاه، از جامعیت برخوردار است. در اسلام پدیا تنها مطالب اسلامی یا آنچه مقدمه (مبادی قریبه) برای مباحث اسلامی محسوب می شود، به […]

ادامه مطلب

همکاری با گروه اسلام پدیا

انسان ها اگر با آموزه های ناب و زلال اسلام آشنا شوند، بدان گرایش پیدا می کنند و از آن رو بر نمی گردانند. هدف ما ترویج و گسترش معارف اسلام است. ضرورت مشارکت همگان در تحقق این امر بر کسی پوشیده نیست. برای آنانی که دغدغۀ دستیابی به دیدگاه های صحیح اسلام را دارند، […]

ادامه مطلب

دایره المعارف اسلامی

اسلام پدیا یک دایره المعارف اسلامی به معنای وسیع کلمه است که به همۀ ابعاد اسلام می پردازد و همۀ مذاهب اسلامی را شامل می شود؛ یعنی از دو جهتِ قلمرو و نگاه، از جامعیت برخوردار است. در اسلام پدیا تنها مطالب اسلامی یا آنچه مقدمه (مبادی قریبه) برای مباحث اسلامی محسوب می شود، به […]

ادامه مطلب