searchicon
کلام کلام قدیم (Page 3)

کلام قدیم

چکیده مقاله مفهوم شناسی بداء
«بداء» در لغت به معناى ظاهر شدن است و در اصطلاح آشکار نمودن امرى براى مردم كه در گذشته بر ايشان پنهان بوده، امّا اين امر را خداوند از ازل مى‏دانسته است. مفهوم معنای اصطلاحی بداء بارها در قرآن و روایات به کار گرفته شده… اطلاعات بیشتر
مفهوم شناسی تقیه
چکیده مقاله مفهوم شناسی تقیه یکی از واژه‌هایی که در دین اسلام مورد بحث قرار گرفته، واژه تقیه است. در این میان از جمله مطالبی که در باره این واژه مطرح است، مبحث مفهوم شناسی این واژه می باشد. گفته شده این واژه از جهت… اطلاعات بیشتر
کتابنامه مقاله مفهوم تقیه
قرآن کریم. ابن اثير، مبارك بن محمد؛ النهاية في غريب الحديث و الأثر؛ محقق / مصحح: طناحى، محمود محمد و زاوى، طاهر احمد؛ موسسه مطبوعاتي اسماعيليان‏، چاپ چهارم، قم، 1367 ش‏. ابن تيمية، احمد بن عبدالحلیم؛ مختصر منهاج السنة؛ مختصر کننده: الغنيمان، عبد الله بن… اطلاعات بیشتر
ارتباط معنای اصطلاحی تقیه با معنای لغوی آن
همان طور که در بحث معنای لغوی تقیه اشاره شده است، چند تعریف بسیار نزدیک به هم برای آن ذکر شده که عبارتند از:«تقیه به معنای؛ پرهیز، نگاه داری و پنهان کردن است».[1] «تقیه به معنای؛ حفظ و نگهداری چیزی از آنچه که برای آن… اطلاعات بیشتر
تفاوت تقیه با توریه
در باب معنای لغوی توریه گفته شده: توریه، در لغت به معنای پنهان کردن، پوشانیدن و افشا نکردن راز است.[1] «توریه» (بر وزن توصیه) که گاهى از آن تعبیر به «معاریض» نیز مى شود، این است: سخنى بگویند که ظاهرى دارد، اما منظورِ گوینده، چیز… اطلاعات بیشتر
تفاوت تقیه با دروغ
برخی به غلط یا از روی غرض ورزی تصور می کنند که تقیه مانند دروغ، اظهار امری بر خلاف واقع است. لذا این گونه استدلال می کنند که چون دروغ ناپسند و حرام است، پس تقیه نیز که نوعی دروغ است، مذموم و نکوهیده است.[1]… اطلاعات بیشتر
مفهوم اصطلاحی تقیه از دیدگاه علمای اهل سنت
دراین مقال مختصر برخی از نظرات دانشمندان و علمای اهل سنت در باره مفهوم اصطلاحی تقیه اشاره می شود: برخی از مفسران اهل سنت در تفسیر خود نوشته اند: «مدارا نمودن با کافران، ظالمان و فاسقان و نرمش با آنان و تبسم (خوش رویی) و… اطلاعات بیشتر
مفهوم اصطلاحی تقیه از دیدگاه علمای شیعه
دراین گفتار کوتاه به برخی از نظرات دانشمندان و علمای شیعه در باره مفهوم اصطلاحی تقیه اشاره می شود: شیخ مفید در باره معنای اصطلاحی «تقیه» می گوید: «تقیه؛ یعنی مخفی نمودن حق و پوشاندن اعتقاد در آن و (همچنین) کتمان و پوشانیدن (اعتقاد) در… اطلاعات بیشتر
مفهوم اصطلاحی تقیه از دیدگاه دانشمندان اسلامی
با بررسی مفهوم اصطلاحی تقیه، از دیدگاه دانشمندان اسلامی؛ (اعم از شیعه و اهل سنت)، معلوم می شود مضمون دیدگاه ها بسیار به هم نزدیک هستند. به طور کلی می توان دیدگاه های دانشمندان شیعه و برخی از اهل اهل سنت را این گونه جمع… اطلاعات بیشتر
مفهوم اصطلاحی تقیه در روایات
آنچه از بررسی روایات در باب معنای اصطلاحی تقیه می توان استنباط کرد این است که، روایاتی که مؤمنان را تشویق به تقیه نموده اند، این واژه را با کلماتی مانند؛ «تُرس»؛ به معنای «سپر»، «حرز»؛ به معنای « حفظ کردن و نگه‌داشتن»[1] و «جُنَّه»؛[2]… اطلاعات بیشتر