searchicon

نزول قرآن

شبهه انتساب قرآن به سلمان فارسی
یکی از شبهه هایی که اعراب در صدر اسلام به پیامبر وارد می کردند این بود که محمّد (ص) قرآن را از طرف خدا نیاورده است بلکه آن را از شخص دیگری (بلعام رومی و یا سلمان فارسی) یاد می گیرد. در همین رابطه و… اطلاعات بیشتر
عدم امکان اضافه شدن وحی
بر اساس دلایل مسلم و قطعی پیامبر اکرم (ص) خاتم الانبیاء می باشند و قرآن، آخرین پیام خداوند است. بر این اساس باید بگوییم خداوند پیام کامل و آخر خود را توسط پیامبر (ص) به مردم رسانده است، حال اگر عمر پیامبر (ص) کوتاهتر می… اطلاعات بیشتر
آخرین آیۀ قرآن
در باره آخرین آیاتی که بر پیامبر (ص) نازل شده است، روایات متعدد و مختلفی وجود دارد؛ و به همین جهت مفسران نیز اختلاف نظر دارند: 1. در بسیاری از روایات شیعه و اهل سنت آمده است که: آخرین چیزی که بر پیامبر (ص) نازل… اطلاعات بیشتر
سال اتمام نزول قرآن
برای روشن شدن سال اتمام نزول قرآن ابتدا باید مشخص شود، چه آیه و یا چه سوره ای آخرین آیه و یا سوره بوده است که با نزول آن، نزول قرآن نیز به پیان رسیده باشد؟ در روایات، سوره های متعددی به عنوان آخرین سوره… اطلاعات بیشتر
جایگاه شأن نزول در تفسیر قرآن
آیات و سوره های قران کریم بر دو قسم است؛ الف: دسته ای از آنها بدون این که رویدادی رخ داده و پرسشی مطرح شده باشد نازل شده اند مانند برخی از آیاتی که مردم را به اندیشه توحیدی و اعتقاد به مبداء و معاد… اطلاعات بیشتر
نزول قرآن به زبان عربی
یکی از سنّت های خداوند، فرستادن رسولانی است برای هدایت انسان ها. پیامبران نیز در برخورد با انسان ها به زبان مردم آن منطقه ای که برای آنها مبعوث شده اند، صحبت می کردند؛ زیرا زبان، تنها راه ارتباط انسان هاست و پیامبران نیز باید… اطلاعات بیشتر
علت نزول تدریجی قرآن
در دوران حیات پیامبر (ص) هرگاه پیش آمدی رخ می داد یا مسلمانان با مشکلی رو به رو می شدند در ارتباط با آن پیش آمد یا برای رفع آن مشکل یا احیاناً پاسخ به پرسش های مطرح شده، مجموعه ای از آیات یا سوره… اطلاعات بیشتر
زمان نزول قرآن
درباره نزول دفعى قرآن همين قدر مى‏دانيم كه در شب قدر بوده است[1] واز آن جا كه قرآن مى‏فرمايد:[2] ماه رمضان ماهى است كه قرآن در آن نازل شده، پس شب قدر هم در ماه رمضان مى‏باشد. و اما اين كه شب قدر كدام شب… اطلاعات بیشتر
مراتب نزول قرآن و جایگاه الفاظ در وحی الاهی
همان طور كه براى هر چيزى چهار نحوه وجود است: وجود لفظى، وجود كتبى، وجود ذهنى و وجود خارجى، وحی نیز همین چهار گونه وجود را دارا است: الف. وجود كتبى قرآن همان است كه ظاهر و هويدا است. ب. وجود لفظى آن قرائت قرائت… اطلاعات بیشتر
معنای نزول
اصل نزول به معناى فرود آمدن است، چنان كه در مفردات و مصباح و اقرب گفته شده است. عبارت راغب چنين است: «النّزول فى الاصل: هو انحطاط من علوّ» در باره باران آمده: “أَ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ”[1]. آيا شما آن را… اطلاعات بیشتر