searchicon

مواد مخدر

فلسفۀ حرمت مواد مخدر
اسلام از خوردن و آشامیدن و استعمال چیزهایی که برای سلامتی انسان ضرر داشته باشد منع کرده است و هر چه ضرر بیشتر باشد منع از علت و سبب آن نیز شدیدتر است، تا جایی که به درجه حرمت می رسد. پیداست که معیار در… اطلاعات بیشتر
روزه داری واعتیاد
با مراجعه به منابع  دین اسلام  ما با دو  نوع از واجبات مواجه می شویم: واجب عینی مثل روزه که بر همه ی افراد با داشتن شرایط واجب هست، و واجب کفائی مثل نماز میت. با این مقدمه باید گفت که برخی از مراجع قائلند:… اطلاعات بیشتر
فقه و مواد مخدر
در مورد خوردن، آشامیدن و استعمال چیزهایی که برای سلامتی انسان ضرر دارد، حضرت امام خمینی (ره) می‌فرماید: استفاده از موادّ مخدّر مطلقاً حرام است؛ خواه به صورت تزريق يا دود كردن يا خوردن و يا به هر طريق ديگرى بوده‌باشد و هم‌چنين توليد، خريد… اطلاعات بیشتر
مواد مخدر در قرآن
در صورتی که موضوعی در زمان شارع وجود داشته یا احیاناً مورد پرسش مردم بوده، به نحو خاص حکم آن بیان شده است و در مواردی که موضوعی وجود نداشته، حکم آن به صورت کلی بیان گردیده است. مثلاً از میان مسکرات، به حکم شراب… اطلاعات بیشتر
مواد مخدر وانواع آ ن
مخدر عبارت است از: سست کننده ، آنچه که باعث رخوت و خواب و سستی اعصاب می شود، دارای ویژگی تخدیرکننده.[1] مواد مخدر به تمامی تركیبات شیمیایی گفته می شود كه مصرف آنها باعث دگرگونی در سطح هوشیاری مغز شود؛ مثل حالت سرخوشی و لذت،… اطلاعات بیشتر