searchicon

عکس و نقاشی

عکس های بد حجاب در نشریه
با توجه به این که گاهی اوقات در برخی از نشریات عکس های بدحجاب یا بی حجاب چاپ می شود؛ از این رو شایسته است نظر مراجع را در رابطه با حکم این مسئله همراه با پرسشی بیان کنیم. استفاده از عکس زن های بدحجاب… اطلاعات بیشتر
دیدن فیلم ها و عکس های مستهجن
مرد نمی تواند به هیچ قسمت از بدن زنان نامحرم نگاه کند، و فقط به دست ها تا مچ و گردی صورت، در صورتی که با شهوت نباشد می تواند نگاه کند.[1] بر اساس فتوای مراجع، دیدن فیلم و عکس های مستهجن چه به قصد… اطلاعات بیشتر
حکم دیدن عکس و فیلم نامحرم
نگاه کردن به تصویر زن نامحرم، حکم نگاه کردن به خود زن نامحرم را ندارد. بنابراین، اگر نگاه از روی لذت نبوده و خوف افتادن به گناه نباشد و تصویر هم متعلق به زن مسلمانی که بیننده آن را می شناسد نباشد، اشکال ندارد. لازم… اطلاعات بیشتر
دادن عکس به نامحرم جهت ازدواج
از آن جایی که در برخی از امور به دلیل عدم اطلاع از احکام شرعی افراط و تفریط هایی؛ مثلاً برخی از ارتباطات محدود پسر و دختر جهت ازدواج، صورت می پذیرد؛ از این رو شایسته است بعضی از سؤالات مطرح شده را همراه با… اطلاعات بیشتر
نصب تابلو های تصاویر در مساجد
با توجه به این که در برخی از مساجد و حسینیه ها و … عکس‌ها و نقاشی‌های مختلفی ؛ مانند تابلوی عصر عاشورا ( اثر استاد محمود فرشچیان) و عکس های منسوب به امامان معصوم (علیهم السلام) در داخل مسجد و به طرزی که در… اطلاعات بیشتر
نصب و نگهداری عکس در روایات
در کتاب های حدیثی، روایاتی آمده است، مبنی بر این که فرشتگان الاهی به خانه هایی که در آنها تمثال نگهداری می شود وارد نمی شوند.[1] درباره این گونه احادیث چند نکته لازم به تذکر است: الف. منظور از تمثال، در این احادیث اعم از… اطلاعات بیشتر
تاریخچه عکس معصومان (علیهم السلام)
در خصوص تاریخچه عکس معصومان (ع) و کشیدن و هدیه دادن آن می توان در دو جنبۀ تاریخی و حکم شرعی بحث نمود، از جنبۀ تاریخی این گونه تصاویر به ویژه تصویر پیامبر گرامی اسلام قطعیت تاریخی ندارد و تنها صرف یک انتساب است.[1] و… اطلاعات بیشتر