searchicon

د

وقایع روز دحو الارض
بنابر برخی روایات در روز دحو الارض وقایعی رخ داده است که به برخی از آنها اشاره می شود: 1. روز بیست و پنجم ذی قعده که مصادف است با دحو الارض، در این روز حضرت ابراهیم خلیل‌ و حضرت عیسی مسیح‌ (علیهما السلام) متولد… اطلاعات بیشتر
‏آداب دحو الارض
شب و روز دحو الارض دارای آداب خاصی است که به اختصار به برخی از آنها اشاره می شود: 1. احیاء و شب زنده داری شب بیست و پنجم و روزه این روز، برابر با صد سال عبادتی است که در آن دائما در حال… اطلاعات بیشتر
‏دحو الارض در روایات
روایات فراوانی به بحث دحو الارض پرداخته و پیرامون آداب و احکام و فضایل آن سخن به میان آورده اند، اما از میان همه آنها در این مقال کوتاه اشاره مختصری به برخی از آنها می کنیم. 1.امام علی (علیه السّلام) در بخشی از یک… اطلاعات بیشتر
‏دحو الارض در قرآن
دحو الارض حقیقتی قرآنی است که در قرآن کریم به اشاره شده است. خداوند در سوره نازعات می‌فرماید: «و زمين را بعد از آن گسترش داد».[1] بیشتر مفسران، در ذیل این آیه، مسئله دحوالارض را مطرح کرده‌اند. بعضى از مفسران[2] گفته‏اند: معنايش اين است كه… اطلاعات بیشتر
زمان وقوع دحو الارض
براساس بعضی از آیات قرآن کریم و برخی از روایات، پیشینه دحو الارض به زمانی برمی گردد که زمین به شکل امروزی نبوده و خشکی نداشته و قابل سکونت نبوده است، اما آرام آرام از همان نقطه کعبه (اولین خانه ‌ای که برای مردم ساخته… اطلاعات بیشتر
‏فلسفه نامگذاری دحو الارض
در باره فلسفه نامگذاری دحو الارض باید گفت: علت نامیده شدن روز بیست و پنجم ماه ذی القعده به دحو الارض همان گونه که در معنای لغوی و اصلاحی این واژه آمده است، این است که این روز بسط و گسترش زمین از زیر خانه… اطلاعات بیشتر
تعریف اصطلاحی دحو الارض
با توجه به معانی دحو (گسترده شدن) و ارض (زمین)، دحو الارض  به معنای بسط و گسترش زمین از زیر خانه کعبه به اذن و فرمان الهی و سر برون آوردن زمین از زیر آب است که این سرآغاز آمادگی و فروتنی کره زمین برای… اطلاعات بیشتر
چکیده مدخل دحو الارض
دحو؛ به معنای بسط، گستردن و گسترانیدن و نیز به معنای کشیدن، پهن کردن و غلطانیدن است. منظور از دحوالارض گسترده شدن زمین از ریر کعبه، است بر اساس بعضی از آیات و روایات، دحو الارض به زمانی برمی گردد که زمین به شکل امروزی… اطلاعات بیشتر
تعریف لغوی دحو الارض
دحو در لغت؛ به معنای بسط، گستردن و گسترانیدن و نیز به معنای کشیدن و پهن کردن آمده است. همچنین به گستردن و برابر گردانیدن سنگریزه ها توسط باران و بزرگ شدن را دحو می گویند.[1] بعضی نیز آن ‌را به معنای تکان دادن چیزی… اطلاعات بیشتر
مفهوم شناسی دحو الارض
دحو الارض از دو واژه دحو و ارض تشکیل شده که دارای معانی مختلف لغوی است و به نظر می رسد چندان تفاوتی میان آن معانی وجود ندارد. اطلاعات بیشتر