searchicon

دعا

چگونگی تشخیص مصلحت در دعا
دعا یکی از کارهای عبادی است که در آیات قرآن و روایات فراوان به آن سفارش شده است. چنان که خداوند در قرآن کریم می فرماید: “بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را …”.[1] در آیۀ فوق علاوه بر این که دعا از جنبۀ مقدمی… اطلاعات بیشتر
دعا و تلاش و کوشش
دین اسلام، دین جمع بین ظاهر و باطن است، جمع بین اموری مادی و معنوی. همان حال که خالق باد و ابر خداوند است و ریزش باران با توجه به قوانینی است که او در طبیعت قرار داده است، ولی در عین حال علت ریزش… اطلاعات بیشتر
دعا و مقام رضا
پیش از پرداختن به موضوع تذکر دو نکته ضروری است: 1. این موضوع از گذشته تحت این عنوان در کتب اخلاقی مطرح شده است که آيا دعا با مقام رضا منافات ندارد؟ در حالی که می دانیم انسان باید به آن چه از جانب خدا… اطلاعات بیشتر
مفهوم دعا
1. دعا در لغت: “دعا” به معناى خواندن و حاجت خواستن و استمداد است، و گاهى مطلق خواندن از آن منظور است.[1] 2. دعا در اصطلاح: در اصطلاح دعا عبارت است از: خواستن حاجت از خداى متعال. واژه دعا و ديگر مشتقات آن در قرآن… اطلاعات بیشتر