searchicon

برده

برده داری در عصر حاضر
برده داری واقعیتی بوده که در عصر ظهور اسلام، در تمام مناطق دنیا رواج داشته است و اسلام در حدّ امکان و از راه های مختلف، تلاش نموده تا برده داری را ریشه کن نماید، بدون آن که آسیب چندانی به صاحبان آنان وارد شده… اطلاعات بیشتر
مجازات کنیز
برای تبیین بحث نخست آیه ای را که به این موضوع پرداخته بررسی می کنیم: آیۀ 25 سورۀ نساء می فرماید: «و آنها كه توانايى ازدواج با زنان (آزاد) پاكدامن با ايمان را ندارند، مى توانند با زنان پاكدامن از بردگان با ايمانى كه در… اطلاعات بیشتر
راه کار اسلام برای آزادی بردگان
برنامه اسلام مواد زيادى برای آزادی بردگان دارد كه رؤس مسائل آن به طور فشرده و فهرست وار در اين جا مطرح مى شود. ماده اول. بستن سرچشمه هاى بردگى بردگى در طول تاريخ اسباب فراوانى داشته، نه تنها اسيران جنگى و بدهكارانى كه قدرت… اطلاعات بیشتر
اسلام و آزادی دفعی بردگان
آنچه غالبا مورد توجه قرار نمى ‏گيرد؛ اين است كه اگر نظام غلطى در بافت جامعه اى وارد شود ريشه كن كردن آن احتياج به زمان دارد، و هر حركت حساب نشده ای نتيجه معكوسى خواهد داشت، درست همانند انسانى كه به یک بيمارى خطرناک… اطلاعات بیشتر
اسلام و رفتار با بردگان
در دورانی كه بردگان مسير خود را طبق برنامه حساب شده اسلام به سوى آزادى مى پيمايند، اسلام براى احياى حقوق آنها اقدامات وسيعى كرده است، و شخصيت انسانى آنان را احياء نموده، تا آن جا كه از این لحاظ هيچ تفاوتى ميان بردگان و… اطلاعات بیشتر
برده داری در اسلام
اسلام هرگز ابداع كننده بردگى نبوده است، بلكه در حالى ظهور كرد كه مسئله بردگى سراسر جهان را فرا گرفته و با تار و پود جوامع بشرى آميخته بود. اصولا در اسلام خريد و فروش بردگان يكى از منفورترين معاملات است، تا آن جا كه… اطلاعات بیشتر
بردگی فرزندان کفار
نگاه اسلام نسبت به بردگان، به گونه ای نیست که با کرامت انسانی آنها ناسازگار باشد. اسلام، بردگان و کنیزان با ایمان را از اشخاص به ظاهر آزاد، ولی بی ایمان؛ برتر و والاتر می داند، هر چند که این امر؛ طبق بیان قرآن کریم… اطلاعات بیشتر
بردگی زنان کفار
با توجه به این که گرفتن کنیز از امور پذیرفته شده در اسلام محسوب می شود؛ از این رو این پرسش به ذهن خطور می کند که چرا اسلام با این که برای آزادی، کرامت و شرافت انسانی اهمیت و ارزش قایل است این گونه… اطلاعات بیشتر
بردگی اسیران جنگی
در میدان جنگ و بعد از غلبه بر دشمن یا باید تمام افراد باقی مانده از دشمن را کشت و یا به جاى كشتن، آنها را اسير كرد؛ چرا كه اگر دشمن رها شود باز ممكن است نيروهاى خود را تجديد سازمان کرده و حمله… اطلاعات بیشتر
برده داری و پیشینه بردگی
بردگان در طول تاريخ سرنوشت بسيار دردناكى داشته اند، به عنوان نمونه بردگان اسپارت ها را كه به اصطلاح قومى متمدن بودند در نظر مى گيريم، به قول نويسنده روح القوانين غلامان اسپارتى به قدرى بدبخت بودند كه تنها غلام یک نفر نبودند، بلكه غلام… اطلاعات بیشتر