اخلاق

اخلاق تکاملی
«اخلاق تکاملی» یا «زیست شناختی سازی اخلاق» نظریه ای در اخلاق است. طرفداران این نظریه می گویند: انتخاب طبیعی، حسی اخلاقی را در انسان القاء کرده است. بر طبق این نظریه اخلاق پدیده ای است كه ضمن تكامل موجوداتی اجتماعی و هوشمند، خود به خود… اطلاعات بیشتر
اعتدال اخلاقی
یکی از خصوصیات دین مبین اسلام اعتدال و میانه روی در همۀ زمینه ها است از جمله در اقتصاد، سیاست، اجتماع، برخورد با دیگران، اخلاق و … . غالب افراد فکر می کنند که حسن خلق و لطف معاشرت و به اصطلاح امروز اجتماعی بودن… اطلاعات بیشتر
رابطۀ دین و اخلاق
در این مقال مناسب است که به دو دیدگاه کلی در مورد اخلاق و مبانی ارزش های اخلاقی اشاره شود که ناظر به رابطۀ بین دین و اخلاق است. این دو دیدگاه عبارت اند از: 1. اخلاق امری مستقل از دین بوده و ارتباطی به… اطلاعات بیشتر
منشأ پیدایش حکم اخلاقی
درباره منشأ پیدایش حکم اخلاقی و این که احکام اخلاقی از کجا سرچشمه می گیرد؛ آیا حاکم در مسائل اخلاقی طبیعت است یا عقل، یا جامعه یا خدا و یا عامل دیگر؟، دیدگاه های مختلفی ارائه شده است. طبیعی است که ما هر مبنایی در… اطلاعات بیشتر
معنا و ماهیت اخلاق
اخلاق در لغت جمع « خُلُق » و « خُلق » است . این دو به معنای صفتی است که در نفس انسان به صورت « ملکه » در آمده است و ملکه به صفتی اطلاق می شود که در روح و جان انسان چنان… اطلاعات بیشتر