searchicon
تاریخ تاریخ شخصیت ها آیت الله کوهستانی (Page 4)

آیت الله کوهستانی

چکیده مقاله آیت الله کوهستانی ‏ ‏
آیت الله شیخ محمد کوهستانی (ره)؛ معروف به آقاجان کوهستانی از فقیهان، عالمان و عارفان برجسته شیعه است که در سال 1267 شمسی (1308 قمری) در روستای «کوهستان» از توابع شهرستان «بهشهر» در استان مازندران، به دنیا آمد. پدر ایشان؛ آیت الله محمد مهدی کوهستانی… اطلاعات بیشتر