searchicon
تاریخ تاریخ بزرگان (Page 21)

تاریخ بزرگان

عثمان بن سعید عمری از دیدگاه اندیشمندان شیعه
انسان‌هایی که از نعمت سجایای اخلاقی برخوردارند، همواره مورد محبت دیگران قرار دارند. عثمان بن سعید علاوه بر اوصاف پسندیده، دارای نیابت و سفارت از جانب امامان بزرگوار بود که به همراه توصیف آن ذوات مقدسه از وی، بر وجاهت ایشان می‌افزود و به دنبال… اطلاعات بیشتر
موافقان و مخالفان عثمان بن سعید عمری
عثمان بن سعید عمری هر چند موافقان و مخالفانی داشت، ولی از آن جا که شخصی امین، مورد اعتماد و دارای اخلاق نیکو بود؛ از این رو مورد احترام عموم مردم از اهل سنت و شیعیان بود. اطلاعات بیشتر
عثمان بن سعید عمری راوی احادیث مهدویت
عثمان بن سعید عمری به دلیل ارتباط نزدیک با امام هادی، امام عسکری (علیهما السلام) و  امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، روایاتی را بدون واسطه از آن بزرگواران گزارش کرده است؛ به عنوان نمونه:  ابو على بن همام می‌گوید: از محمد بن عثمان… اطلاعات بیشتر
آثار علمی عثمان بن سعید عمری
با فحص و جستجویی که انجام شد،  تألیف و کتابی از جانب عثمان بن سعید یافت نشد. اما سؤالی مطرح می شود که چرا نواب اربعه تألیفی نداشتند، ولی افرادی مانند کلینی تألیف داشتند برای بیان این که چرا وی تألیفی نداشته، نیاز به بیان… اطلاعات بیشتر
اندیشه و مکتب عثمان بن سعید عمری
اندیشه و مکتب جناب عثمان بن سعید، همان اندیشه و مکتب اهل بیت و امامان معصوم (علیهم السلام) بود که نماینده حقیقی اسلام ناب و تشیع اصیل بودند. اطلاعات بیشتر
آثار و اقدامات تاریخی عثمان بن سعید عمری
عثمان بن سعید نیز مانند سایر انسان‌های برجسته، طبعاً دارای افکار و اندیشه های نویی بود که می‌توانست در جامعه آن روز مطرح و تأثیر گذار باشد، اما وی به عنوان نائب ویژه امام (علیه السلام)، تنها مروج افکار امام بود و وظایفی را که… اطلاعات بیشتر
کرامات عثمان بن سعید عمری
مردان بزرگ الهی به دلیل تزکیه نفس و پاکی روح به کراماتی دست می‌یابند که گاهی به سبب هدایت یا اتمام حجت به عده ای نشان می دهند. کرامت ها و شواهد صدق در برخی موارد مستقیماً توسط امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)… اطلاعات بیشتر
عثمان بن سعید مورد اعتماد چهار امام معصوم (علیهم السلام)
یکی از ویژگی های برجسته عثمان بن سعید عمری، وثاقت و مورد اعتماد بودن چهار امام معصوم (علیهم السلام) است. با توجه به این که یکی از وظایف محوله به عثمان بن سعید، رساندن پیام‌های امام (علیه السلام) به شیعیان و رساندن امانت‌ها و سؤالات… اطلاعات بیشتر
اخلاق و صفات عثمان بن سعید عمری
عثمان بن سعید عمری در اخلاق و صفات به عدالت، وثاقت، امانت، درایت، فهم و دیگر سجایای اخلاقی ستوده می‌شد. جمعى از ياران حضرت امام حسن عسکرى (عليه السّلام) در زمان خود آن حضرت، فرزندش امام زمان (علیه السلام) را مشاهده کردند، و بعد از… اطلاعات بیشتر
کسوت و پیشه عثمان بن سعید عمری
گرچه عنوان نیابت امام زمان (علیه السلام) خصوصاً نیابت خاص و انجام وظائف مربوط به آن، خودش پیشه‌ای است که وقت بسیاری می‌گیرد، امّا نظر به این که ارتزاق از بیت المال به مذاق بعضی از بزرگان خوش نمی‌آید، نائب اول امام (علیه السلام) شغل… اطلاعات بیشتر