دایره المعارف اسلام پدیا » چکیده مقاله نسخ
منوی اصلی

چکیده مقاله نسخ

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۹ در باب: قرآن, نسخ

نسخ در لغت به‌معناى ازاله و نقل آمده است، امّا در اصطلاح عبارت است از: رفع حکم ثابت شرعى به‌وسیله خطاب شرعى دیگرى که متأخّر از خطاب اوّل باشد که دلائل عقلی و نقلی آن را تأیید می‌کند و به‌این معنا در موارد متعدد در قرآن، تورات و انجیل رخ داده‌است.

اما نسخ قرآن با سنت در برخی موارد ممکن است، ولی اتفاق نیفتاده و در بعضی موارد نیز اصلاً ممکن نیست.

فلسفۀ نسخ به‌این مطلب برمی‌گردد که در شرایط خاص و محدودی، به‌علت تغییر اوضاع و شرایط زمانی یا مکانی یا دیگر مسائل اجتماعی و …، مدت عمل به حکمی از احکام خداوند به‌پایان می‌رسد، در این هنگام است که این حکم، توسط حکمی دیگر از احکام الهی به‌اصطلاح نسخ می‌شود و عمل به حکم جدید در دستور کار مسلمانان قرار می‌گیرد. بر این اساس شریعت‌های پسین شریعت‌های پیشین را نسخ می‌کنند.
کلیدواژه ها:ثبت نظر


+ 2 = 9