دایره المعارف اسلام پدیا » نسخ وجوب‏
منوی اصلی

نسخ وجوب‏

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ در باب: قرآن, نسخ

هرگاه وجوب چیزى نسخ شد، حکم آن چیز بعد از نسخ چیست؟ آیا موضوع‌له صیغه امر، طلب فعل با قید منع از ترک است تا این‌که بگوییم: نسخ، منع از ترک را برداشت و طلب فعل همچنان باقى است، و یا این‌که موضوع‌له صیغه امر، تنها بعث و تحریک به سوى فعل است؟ به‌عبارت دیگر: طلب فعل است و با آمدن ناسخ و برداشته شدن طلب، دیگر حکمى از ناحیه نسخ براى منسوخ ثابت نمى‏شود و حکم منسوخ برمى‏گردد به حکمى که قبل از وجوب داشت؟ در این زمینه اقوال مختلف است.

مرحوم علّامه حلّى معتقد است که: با آمدن ناسخ، جواز عمل همچنان باقى است.[۱] امّا صاحب معالم  معتقد است که: بعد از نسخ، حکمى باقى نمى‏ماند و منسوخ، همان حکم قبل از وجوب را خواهد داشت.[۲]

[۱]. ر ک: حلى، حسن بن یوسف‏. مبادی الوصول إلى علم الأصول‏، ص ۱۷۷ – ۱۹۰‏.

[۲]. حسن بن زین الدین (ابن شهید ثانى و صاحب معالم)‏، معالم الدین و ملاذ المجتهدین‏، ص ۲۱۸ – ۲۲۴٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


3 + 5 =