دایره المعارف اسلام پدیا » ارتباط معنای اصطلاحی نسخ با معنای لغوی آن
منوی اصلی

ارتباط معنای اصطلاحی نسخ با معنای لغوی آن

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۹ در باب: قرآن, نسخ

در معنای لغوی نسخ دو عنصر اساسی دخالت دارد، یکی زایل کردن و از بین بردن و چیزی را ابطال کردن، دوم چیز دیگری را جای آن گذاشتن است.[۱]

در معنای اصطلاحی نسخ نیز از این دو عنصر استفاده شده است: رفع حکم ثابت شرعى به‌وسیله خطاب شرعى دیگرى که متأخّر از خطاب اوّل باشد؛[۲] یعنی حکم اول زائل شده و باطل می‌شود و حکم شرعی دیگر جایگزین آن می‌شود؛ بر این اساس روشن می‌شود که معنای اصطلاحی از همان معنای لغوی آن گرفته شده است و میان معنای لغوی و اصطلاحی آن رابطه تنگاتنگی وجود دارد.

[۱]. خوئی، سید ابوالقاسم، البیان فی تفسیر القرآن، ص ۲۷۷ ـ ۲۷۸٫

[۲]. همان، ص ۲۷۶٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


3 + 1 =