دایره المعارف اسلام پدیا » تفاوت نسخ با تخصيص
منوی اصلی

تفاوت نسخ با تخصیص

تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۹۹ در باب: قرآن, نسخ

غزالى مى‏گوید: نسخ و تخصیص از پنج جهت با هم اختلاف دارند:

  1. ناسخ باید متأخّر و منفصل از منسوخ باشد، ولى اشکالى ندارد که دلیل مخصّص متّصل و همراه با مخصّص باشد.
  2. تخصیص در امر به مأمور واحد داخل نمى‏شود، ولى نسخ داخل مى‏شود.
  3. نسخ تنها به قول و خطاب محقّق مى‏شود، ولى تخصیص با دلیل عقلى و سایر ادلّه و قرائن نیز جایز است.
  4. در تخصیص، دلالت لفظ بر سایر افراد و مصادیق که به‌وسیله تخصیص خارج نشده‏اند، به قوت خود باقى است، ولى در نسخ، دلالت منسوخ در آینده به‌کلّى باطل مى‏شود.
  5. تخصیص به‌دلیل غیر قطعى نیز صورت مى‏پذیرد، ولى نسخ حکم قطعى، تنها با ناسخ قطعى ممکن است.[۱]

[۱]. ملکى اصفهانى، مجتبى‏، فرهنگ اصطلاحات اصول، ج ‏۲، ص ۱۹۲٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 2 = 9