دایره المعارف اسلام پدیا » تفاوت مفهوم اصطلاحی نسخ با بداء
منوی اصلی

تفاوت مفهوم اصطلاحی نسخ با بداء

تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۹۹ در باب: قرآن, نسخ

ظاهرا تفاوت اساسى میان نسخ و بداء وجود ندارد. مرحوم شیخ طوسى بعد از تقسیم بداء به قسمى که نسبت دادن آن به خداوند (تبارک و تعالى) جایز است و قسمى که نسبت دادن آن به خداوند (تبارک و تعالى) جایز نیست، مى‏گوید: امّا آن قسمى که جایز است به خداوند (تبارک و تعالى) نسبت داده شود، همان چیزى است که نسخ برآن دلالت مى‏کند.[۱] سید حسن امین مى‏گوید: تنها تفاوت بین نسخ و بداء در این است که نسخ در امور تشریعى و بداء در امور تکوینى است؛ یعنى هرگاه ازاله در تشریع باشد، نسخ است و هرگاه در امور تکوینى از قبیل: صحّت، مرض و رزق باشد، بداء است[۲].[۳]

[۱]. طوسی، محمد حسن، العدّه، ج ۲، ص ۴۹۵٫‏

[۲]. امین، سید حسن، دائرهالمعارف الاسلامیه الشیعیه، ج ۳، ص ۴۳۱٫

[۳]. ملکى اصفهانى، مجتبى‏، فرهنگ اصطلاحات اصول، ج ‏۲، ص ۱۹۲ و ۱۹۳٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 1 = 10