دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه مقاله آخرالزمان
منوی اصلی

کتابنامه مقاله آخرالزمان

تاریخ: ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ در باب: تاریخ, تاریخ اسلام
 1. قرآن کریم.
 2. ابن ابى الحدید؛ شرح نهج البلاغه؛ مکتبه آیه الله المرعشی‏، قم، ۱۳۷۸- ۱۳۸۳ش‏.
 3. ابن اثیر جزری، عزالدین؛ الکامل فی التاریخ؛ تصحیح: شیری، علی؛ دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۹۸۹م.
 4. ابن العمرانى، محمد بن على؛ الإنباء فى تاریخ الخلفاء؛ تحقیق: السامرائى، قاسم؛ دار الآفاق العربیه، چاپ اول، قاهره، ۱۴۲۱ق/ ۲۰۰۱م.
 5. ابن المِبْرَد الحنبلی، یوسف بن حسن؛ التخریج الصغیر و التحبیر الکبیر (چاپ شده در ضمن مجموع رسائل ابن عبدالهادی)؛ تحقیق: گروهی از محققان با نظارت: طالب، نورالدین؛ دار النوادر، چاپ اول، سوریه، ۱۴۳۲ق/ ۲۰۱۱م.
 6. ابن تیمیه حرانی، تقی الدین؛ منهاج السنه النبویه فی نقض کلام الشیعه القدریه؛ محقق: سالم، محمد رشاد؛ جامعه الإمام محمد بن سعود الإسلامیه، چاپ اول، ۱۴۰۶ق/ ۱۹۸۶م.
 7. ابن حجر الهیثمی، احمد بن محمد؛ الصواعق المحرقه على أهل الرفض و الضلال و الزندقه؛ محقق: الترکی، عبدالرحمن بن عبدالله/ الخراط، کامل محمد؛ مؤسسه الرساله، چاپ اول، لبنان، ۱۴۱۷ق/ ۱۹۹۷م.
 8. ابن خلدون‏، عبد الرحمن بن محمد؛ دیوان المبتدأ و الخبر فى تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوى الشأن الأکبر (تاریخ ابن خلدون)؛ تحقیق: شحاده، خلیل؛ دار الفکر، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۸ق/ ۱۹۸۸م.
 9. ابن صباغ مالکی، على بن محمد؛ الفصول المهمه فی معرفه الأئمه (علیهم السلام)؛ دار الحدیث‏، چاپ اول، قم، ۱۴۲۲ق.
 10. ابن کثیر دمشقى، اسماعیل بن عمرو؛ تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر)؛ تحقیق: شمس الدین، محمد حسین؛ دار الکتب العلمیه منشورات محمد على بیضون، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۹ق.
 11. ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمر؛ البدایه و النهایه؛ دار الفکر، بیروت، ۱۴۰۷ق/ ۱۹۸۶م.‏
 12. ابن ماجه القزوینی، أبو عبدالله محمد بن یزید؛ سنن ابن ماجه؛ تحقیق: عبدالباقی، محمد فؤاد؛ دار إحیاء الکتب العربیه – فیصل عیسى البابی الحلبی، بی جا، بی تا.
 13. ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب؛ ‌محقق: فارس (صاحب الجوائب)، احمد؛‌ دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع- دار صادر‌، چاپ سوم، بیروت، ۱۴۱۴ق‌.
 14. أبو داوود، سلیمان بن الأشعث؛ سنن أبی داوود؛ محقق: عبدالحمید، محمد محیی الدین؛ المکتبه العصریه، بیروت، بی تا.
 15. اربلى، على بن عیسى‏؛ کشف الغمه فی معرفه الأئمه؛ محقق: رسولى محلاتى، هاشم؛ بنى هاشمى‏، چاپ اول، تبریز، ۱۳۸۱ق‏.
 16. اسفندیارى، مصطفى؛ حجت موجه‏؛ بصیرت‏، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش‏.
 17. اکبرنژاد، مهدى؛ بررسی تطبیقى مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت‏؛ بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم)، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۸ش‏.
 18. امامى کاشانى، محمد؛ خط امان در ولایت صاحب‌الزمان (علیه السلام)؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامى‏، چاپ اول، قم، ۱۳۸۶ش.
 19. امامى کاشانى، محمد؛ مصاحبه با آیت الله امامی کاشانی؛ فصلنامه انتظار موعود، سال ۲، شماره ۵، پاییز ۱۳۸۱٫
 20. امید، علی؛ اختراعات و اکتشافات بزرگ از دانشمندان بزرگ؛ خشایار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.
 21. امین عاملى، سید محسن؛ سیره معصومان (ترجمه اعیان الشیعه)؛ مترجم: حجتى کرمانى، على/وجدانی، حسین؛ سروش‏، چاپ دوم‏، تهران‏، ۱۳۷۶ش‏.
 22. اواد، پیشارا (کالج مطالعات کتاب مقدس در بیت لحم)؛ «مسیحیت صهیونیستى»، ترجمه: شفیعى سروستانى، فاطمه؛ مجله موعود، شماره ۴۰، آذر و دی ۱۳۸۲٫
 23. بالا دستان، محمد امین/ حائری پور، محمد مهدی/ یوسفیان، مهدی؛ نگین آفرینش (۲) (درسنامه دوره عمومی ‌معارف مهدویت)؛ انتشارات بنیاد فرهنگ حضرت مهدی موعود، چاپ یازدهم، بهار ۱۳۹۴.
 24. بحرانى، سید هاشم بن سلیمان؛ حلیه الأبرار فی أحوال محمّد و آله الأطهار (صلوات الله علیهم)؛ محقق: مولانا بروجردى، غلام‌رضا؛ مؤسسه المعارف الإسلامیه، چاپ اول، قم، ۱۴۱۱ق‏.
 25. بحرانى، سید هاشم بن سلیمان؛ سیمای حضرت مهدى (علیه السلام) در قرآن (ترجمه کتاب المحجّه فیما نزل فی القائم الحجّه)‏؛ مترجم: حائرى قزوینى، مهدى؛ محقق: میلانی، سید محمد منیر؛ نشر آفاق‏، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۴ش‏.
 26. بحرانی، سید هاشم بن سلیمان؛ تفسیر البرهان؛ تحقیق: قسم الدراسات الاسلامیه مؤسسه البعثه- قم؛ بنیاد بعثت، چاپ اول، تهران، ۱۴۱۶ق.
 27. بدری، سامی؛ مهدی منتظر و سیر تاریخی و نشانه های ظهور؛ ترجمه: امینی، عبدالله؛ فصلنامه انتظار موعود، دوره ۱، شماره ۱، پاییز ۱۳۸۰٫
 28. بیانیه سومین کنگره بین‏المللى مسیحیت صهیونیستى؛ ترجمه: واحد پژوهش و تحقیقات موعود؛ مجله موعود، شماره ۴۰، آذر و دی ۱۳۸۲٫
 29. پژوهشکده تحقیقات اسلامى سپاه (خطیبى کوشکک، محمد/نگارش، حمید)؛ فرهنگ شیعه؛ زمزم هدایت‏، چاپ دوم، قم‏، ۱۳۸۶ش‏.
 30. پور سید آقایى، مسعود و دیگران؛ تاریخ عصر غیبت نگاهى تحلیلى به عصر غیبت امام دوازدهم (عج)؛ حضور، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۳ش‏.
 31. پیشوایى، مهدی؛ سیره پیشوایان؛ مؤسسه امام صادق (علیه السلام)، قم، ۱۳۹۰ش.
 32. الترمذی، محمد بن عیسى؛ سنن الترمذی؛ تحقیق و تعلیق: أحمد محمد شاکر (ج ۱، ۲)/محمد فؤاد عبد الباقی (ج ۳)/ إبراهیم عطوه عوض (ج ۴، ۵)؛ شرکه مکتبه و مطبعه مصطفى البابی الحلبی، مصر، چاپ دوم، ۱۳۹۵قـ/ ۱۹۷۵م.
 33. تقوی، کرامت الله؛ اختراعات و اکتشافات دانشمندان اسلامى؛ آفاق لارستان، چاپ اول، لارستان، ۱۳۸۲ ش.
 34. تمیمى آمدى، عبدالواحد بن محمد؛ تصنیف غرر الحکم و درر الکلم؛ محقق/ مصحح: درایتى، مصطفى‏؛ دفتر تبلیغات، چاپ اول، قم‏، ۱۳۶۶ش‏.
 35. توفیقی، حسین؛ آشنایی با ادیان بزرگ؛ سازمان سمت، تهران، ۱۳۸۶ش.
 36. جمعى از نویسندگان مجله حوزه؛ چشم به راه مهدى (علیه السلام)؛ دفتر تبلیغات اسلامى مرکز انتشارات، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۸ش‏.
 37. جوادی آملی، عبدالله؛ تسنیم؛ محقق: قدسی، احمد؛ مرکز نشر اسراء، چاپ پنجم، قم، ۱۳۸۹ش.
 38. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله؛ المستدرک علی الصحیحین؛ تحقیق: عطا، مصطفى عبدالقادر؛ دار الکتب العلمیه، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۱ق/۱۹۹۰م.
 39. حرّانى‏، ابن شعبه حسن بن علی؛ تحف العقول عن آل الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم)؛ محقق/مصحح: غفارى، على اکبر؛ جامعه مدرسین‏ حوزه علمیه قم، چاپ دوم، قم‏، ۱۴۰۴ق/۱۳۶۳ش.‏
 40. حسینی آصف، سید حسن؛ باور شناخت موعود در ادیان و مکاتب مختلف؛ فصلنامه انتظار موعود، دوره ۵، شماره ۱۵، ۱۳۸۴ش.
 41. حلی، ابن فهد حلى احمد بن محمد؛ عده الداعی و نجاح الساعی‏؛ محقق/ مصحح: موحدى قمى، احمد؛ دار الکتب الإسلامی‏، چاپ اول، ۱۴۰۷ق‏.
 42. حموی بغدادی، یاقوت؛ معجم البلدان؛ دار صادر، چاپ دوم، بیروت، ۱۹۹۵م.
 43. حمیرى، عبدالله بن جعفر؛ قرب الإسناد؛ محقق/ مصحح: مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)؛ مؤسسه آل البیت (علیهم السلام‏)، چاپ اول، قم‏، ۱۴۱۳ق‏.
 44. خزاز، على بن محمد؛ کفایه الأثر فی النص على الأئمه الاثنى عشر؛ بیدار، قم‏، ۱۴۰۱ق‏.
 45. خصیبى، حسین بن حمدان؛ الهدایه الکبرى؛ مؤسسه البلاغ‏، چاپ اول، بیروت، ۱۳۷۷ش.
 46. خمینی، سید روح الله؛ صحیفه نور؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (قدس سره)، چاپ چهارم، تهران‏، ۱۳۸۶ش‏.
 47. دوانى، على؛ موعودى که جهان در انتظار اوست‏؛ سازمان تبلیغات اسلامى، دبیرخانه دائمی اجلاس حضرت مهدى (علیه السلام)، چاپ ۴، قم، ۱۳۸۵ش‏.
 48. الدیلمیّ الهمذانی، أبو شجاع شیرویه بن شهردار؛ الفردوس بمأثور الخطاب؛ محقق: زغلول، سعید بن بسیونی؛ دار الکتب العلمیه، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۶ق/ ۱۹۸۶م.
 49. ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد؛ میزان الاعتدال فی نقد الرجال؛ تحقیق: بجاوی، علی محمد؛ دار المعرفه للطباعه و النشر، چاپ اول، بیروت، ۱۳۸۲ ش/ ۱۹۶۳ م.
 50. راوندى کاشانى، فضل‌الله بن على؛ النوادر؛ محقق/ مصحح: صادقى اردستانى، احمد؛ دار الکتاب‏، چاپ اول، قم‏، بى تا.
 51. رحیم اف، افضل الدین؛ موعود در ادیان و مذاهب؛ فصلنامه انتظار موعود، سال ۶، شماره ۲۲، ۱۳۸۶ش.
 52. رضوانى، على اصغر؛ موعود شناسى و پاسخ به شبهات‏؛ مسجد مقدس جمکران‏، چاپ ششم، قم، ۱۳۸۸ ش‏.
 53. رضوى، رسول؛ امام مهدى (علیه السلام)؛ مرکز مدیریت حوزه علمیه قم‏، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.
 54. زرتشت؛ اوستا؛ گزارش و پژوهش: دوستخواه، جلیل؛ انتشارات مروارید، تهران، ۱۳۷۱ش.
 55. سایت اسلام پدیا.
 56. سایت باشگاه خبرنگاران جوان.
 57. سایت حوزه نت.
 58. سایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیه الله العظمی خامنه ای.
 59. سایت واژه یاب.
 60. سایت ویکی فقه.
 61. سلیمان، کامل‏؛ روزگار رهایى‏؛ مترجم: مهدى‏پور، على اکبر؛ نشر آفاق‏، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۶ش‏.
 62. سلیمیان، خدامراد؛ پرسمان مهدویت‏؛ شباب الجنه‏، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۵ش‏.
 63. سید بن طاووس، على بن موسى، ‏الملاحم و الفتن فی ظهور الغائب المنتظر (علیه السلام)، الشریف الرضى، چاپ پنجم، قم،‏ ۱۳۹۸ق‏.
 64. سید رضى، محمد بن حسین؛ نهج البلاغه؛ ترجمه: دشتى، محمد؛ مشهور، چاپ اول، قم‏، ۱۳۷۹ش‏.
 65. سید رضى، محمد بن حسین؛ نهج البلاغه؛ محقق/ مصحح: صالح، ‏‏صبحی؛ هجرت، چاپ اول‏، قم، ۱۴۱۴ ق.‏
 66. سید مرتضی‏، علی بن الحسین؛ رسائل الشریف المرتضی‏؛ تحقیق: رجائی، سید مهدی؛ دار القرآن الکریم‏، چاپ اول، قم‏، ۱۴۰۵ ق‏.
 67. سیوطى، جلال الدین؛ الدر المنثور فى تفسیر المأثور؛ کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى، قم، ۱۴۰۴ ق.
 68. سیوطی، عبدالرحمن بن ابى‌بکر؛ العرف الوردی فی اخبار المهدی (علیه السلام)؛ محقق: موسوى، محمد کاظم؛ المجمع العالمى للتقریب بین المذاهب الإسلامیه المعاونیه الثقافیه، مرکز التحقیقات و الدراسات العلمیه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش/ ۱۴۲۷ق.
 69. شریف عسکرى، نجم‏الدین جعفر؛ المهدی الموعود المنتظر (علیه السلام) عند علماء أهل السنه و الإمامه؛ مؤسسه الإمام المهدی (علیه السلام)، چاپ اول، بى جا، ۱۳۶۰ش‏.
 70. شعیری، محمد بن محمد؛ جامع الأخبار؛ مطبعه حیدریه، چاپ اول، نجف‏، بى تا.
 71. صادقى، مصطفى؛ تحلیل تاریخى نشانه‏هاى ظهور؛ دفتر تبلیغات اسلامى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى‏، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۵ش‏.
 72. صافى، لطف‌الله؛ منتخب الأثر فی الإمام الثانی عشر (علیه السلام)؛ مکتبه آیهالله العظمى الصافی الگلپایگانی، وحده النشر العالمیه، چاپ اول، قم، ۱۳۸۰ش‏.
 73. صدر، محمد؛ تاریخ الغیبه الصغرى؛ دار التعارف للمطبوعات‏، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۲ق‏.
 74. صدر، محمد؛ تاریخ غیبت کبرى‏؛ مترجم: افتخار زاده، حسن‏؛ نیک معارف‏، تهران، ۱۳۸۲ش‏.
 75. صدوق، محمد بن على؛‏ الخصال‏؛ محقق: غفارى، على اکبر؛ ‏جامعه مدرسین‏، چاپ اول، قم، ۱۳۶۲ش‏.
 76. صدوق، محمد بن على؛ ثواب الأعمال و عقاب الأعمال‏؛ دار الشریف الرضی للنشر، چاپ دوم، قم‏، ۱۴۰۶ق‏.
 77. صدوق، محمد بن علی؛ التوحید؛ محقق و مصحح: حسینى، هاشم‏؛ جامعه مدرسین‏، چاپ اول، قم، ۱۳۹۸ق.‏
 78. صدوق، محمد بن علی؛ کتاب من لا یحضره الفقیه؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، قم، ۱۴۱۳ق.
 79. صدوق، محمد بن علی؛ کمال الدین و تمام النعمه؛ محقق/مصحح: غفاری، علی اکبر؛ اسلامیه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۵ق‏.
 80. صفار، محمد بن حسن؛ بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد (صلّى الله علیهم)‏؛ محقق: کوچه باغى، محسن؛ مکتبه آیه الله المرعشی النجفی‏، چاپ دوم، قم، ۱۴۰۴ق‏.
 81. طباطبایى، سید محمد حسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن؛ دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، قم، ۱۴۱۷ق.
 82. الطبرانی، أبو القاسم سلیمان بن أحمد؛ المعجم الکبیر؛ محقق: السلفی، حمدی بن عبدالمجید؛ مکتبه ابن تیمیه، چاپ دوم، قاهره، بی تا.
 83. طبرسى، حسن بن فضل؛ مکارم الأخلاق‏؛ شریف رضى‏، چاپ چهارم‏، قم‏، ۱۴۱۲ق.
 84. طبرسى، فضل بن حسن؛ تفسیر جوامع الجامع؛ انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
 85. طبرسى، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فى تفسیر القرآن؛ مقدمه: بلاغى، محمد جواد؛ انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
 86. طبرسی، احمد بن علی؛ الإحتجاج على أهل اللجاج؛ محقق/ مصحح: موسوی خرسان، محمد باقر؛ نشر مرتضى، چاپ اول، مشهد، ۱۳۶۱ش‏‏.
 87. طبرسی، فضل بن حسن؛ إعلام الوری بأعلام الهدى؛ دار الکتب الاسلامیه، چاپ سوم‏، تهران، ۱۳۹۰ق‏.‏
 88. طبرى آملی، محمد بن جریر بن رستم؛ دلائل الإمامه؛ محقق: قسم الدراسات الاسلامیه موسسه البعثه؛ بعثت‏، چاپ اوّل، قم‏، ۱۴۱۳ق‏.
 89. طبسى، نجم الدین؛ نشانه‏هایى از دولت موعود؛ بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم)، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۶ش‏.
 90. طوسى، محمد بن الحسن؛‏ الأمالی؛ دار الثقافه، چاپ اول، قم‏، ۱۴۱۴ق.
 91. طوسى، محمد بن الحسن‏؛ تهذیب الأحکام؛ دار الکتب الإسلامیه‏، چاپ چهارم، تهران‏، ۱۴۰۷ق‏.
 92. طوسى، محمد بن حسن؛ ترجمه کتاب الغیبه للطوسى‏؛ مترجم: عزیزى، مجتبى‏؛ مسجد مقدس جمکران‏، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۷ش‏.
 93. طوسی، محمد بن الحسن؛ کتاب الغیبه؛ محقق/ مصحح: تهرانى، عبادالله و ناصح، على احمد؛ مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، قم، ۱۴۱۱ق.
 94. العباد البدر، عبدالمحسن؛ الرد على من کذب بالأحادیث الصحیحه الوارده فی المهدی؛ مجله الجامعه الإسلامیه بالمدینه المنوره، شماره ۴۵، بی تا.
 95. العباد البدر، عبدالمحسن؛ عقیده أهل السنه والأثر فی المهدی المنتظر؛ مجله الجامعه الإسلامیه بالمدینه المنوره، سال اول، شماره ۳، ذو القعده ۱۳۸۸ق/شباط ۱۹۶۹م.
 96. عسکرى، حسن بن عبدالله‏؛ الفروق فى اللغه؛ دار الافاق الجدیده، چاپ اول، بیروت‏، ۱۴۰۰ق‏.
 97. عمیدى، ثامر هاشم حبیب؛ در انتظار ققنوس کاوشى در قلمرو موعودشناسى و مهدى باورى‏؛ مترجم:
 98. عمیدى، ثامر هاشم حبیب؛ دفاع عن الکافى؛ مرکز الغدیر للدراسات الإسلامیه قم، چاپ اول، قم، ۱۴۱۵ق.
 99. عیاشى، محمد بن مسعود؛ کتاب التفسیر؛ محقق: رسولى محلاتى، سید هاشم؛ چاپخانه علمیه، تهران، ۱۳۸۰ق.
 100. الغزالی الطوسی؛ أبو حامد محمد بن محمد؛ إحیاء علوم الدین، دار المعرفه، بیروت، بی تا.
 101. فتال نیشابورى، محمد بن حسن‏؛ روضه الواعظین و بصیره المتعظین؛ انتشارات رضى‏، چاپ اول، قم‏، ۱۳۷۵ش.
 102. قطب راوندى‏، سعید بن عبدالله؛ الخرائج و الجرائح‏؛ مدرسه الإمام المهدی (عجّل الله تعالى فرجه الشریف‏)، چاپ اوّل، قم‏، ۱۴۰۹ق‏.
 103. قمى، على بن ابراهیم؛ تفسیر قمى؛ تحقیق: موسوى جزایرى، سید طیب؛ دار الکتاب، چاپ چهارم، قم، ۱۳۶۷ش.
 104. قنبرى، آیت‏؛ آینده جهان در نگاه ادیان‏؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، نمایندگى ولى فقیه، اداره آموزش‌هاى عقیدتى سیاسى، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش‏.
 105. کتاب مقدس؛ نسخه الکترونیکی، دانلود شده از: پایگاه دانلود کتاب‌های مذهبی و تاریخی «تاریخ ما».
 106. کلینى، محمد بن یعقوب؛ الکافی‏؛ محقق و مصحح: غفارى، على‌اکبر و آخوندى، محمد؛ دارالکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، تهران‏، ۱۴۰۷ق‏.
 107. گنجى، محمد بن یوسف؛ البیان فی أخبار صاحب الزمان (علیه السلام)؛ دار إحیاء تراث أهل البیت (علیهم السلام)، تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۲ش‏.
 108. مجلسى، محمد باقر؛ مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول‏؛ محقق/مصحح: رسولى محلاتى، هاشم؛ دار الکتب الإسلامیه، چاپ دوم، تهران‏، ۱۴۰۴ق‏.
 109. مجلسی، محمد باقر؛ بحار الأنوار؛ محقق: جمعى از محققان؛ دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۳ق‏.
 110. محدث نورى، میرزا حسین؛‌ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ محقق: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)؛ مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، چاپ اول‌، ‌بیروت، ۱۴۰۸ق‌.
 111. محمدى رى‏شهرى، محمد؛ میزان الحکمه؛ مترجم: شیخى، حمیدرضا؛ مؤسسه علمى فرهنگى دار الحدیث، سازمان چاپ و نشر، چاپ یازدهم، قم، ۱۳۸۹ش‏.
 112. محمدی، سید محمد صادق؛ عدل موعود از منظر آیین یهود و مسیحیت؛ فصلنامه انتظار موعود، سال ۵، شمارۀ ۱۵، بهار ۱۳۸۴٫
 113. مستر هاکس، جیمز؛ قاموس کتاب مقدس؛ انتشارات اساطیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۴ش.
 114. مطهری، مرتضی؛ مجموعه آثار استاد شهید مطهری؛ صدرا، تهران، بی‌تا.
 115. مفید، محمد بن محمد؛ الإرشاد فی معرفه حجج الله على العباد؛ محقق/مصحح: مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)‏؛ کنگره شیخ مفید، چاپ اوّل‏، قم‏، ۱۴۱۳ق‏.
 116. مفید، محمد بن محمد؛ الأمالی؛ محقق و مصحح: استاد ولى، حسین و غفارى، على اکبر؛ کنگره شیخ مفید، چاپ اول، قم‏، ۱۴۱۳ق‏.
 117. مقدسى شافعى سلمى، یوسف بن یحیى؛ عقد الدرر فی أخبار المنتظر (علیه السلام)؛ مسجد مقدس جمکران، چاپ سوم، قم، ۱۴۲۸ق‏.
 118. مکارم شیرازى، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ دار الکتب الإسلامیه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
 119. مکارم شیرازى‏، ناصر؛ گفتار معصومین (علیهم السلام)؛ بی نا، بی جا، بی تا.
 120. مکارم شیرازی، ناصر؛ حکومت جهانى مهدى (عجل الله تعالی فرجه الشریف)؛ انتشارات نسل جوان، چاپ پنجم، قم، ۱۳۸۶ش.
 121. مؤلف مجهول (ق ۳)؛ أخبار الدوله العباسیه و فیه أخبار العباس و ولده؛ تحقیق: الدورى، عبدالعزیز و المطلبى، عبد الجبار؛ دار الطلیعه، بیروت، ۱۳۹۱ق.
 122. ناس، جان؛ تاریخ جامع ادیان؛ ترجمه: حکمت، علی اصغر؛ با همکاری مؤسسه انتشارات فرانکلین، چاپ سوم، ۱۳۵۴ش.
 123. نعمانى، محمد بن ابراهیم؛ الغیبه‏؛ محقق: غفارى، على‏اکبر؛ مکتبه الصدوق‏، تهران، ۱۳۹۷ق‏.
 124. نعیم بن حماد؛ الفتن؛ مصحح: شورى، مجدى بن منصور؛ دار الکتب العلمیه، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۲۳ ق‏.
 125. نیشابوری، مسلم بن الحجاج؛ المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله (صلى الله علیه و آله و سلم)؛ محقق: عبد الباقی، محمد فؤاد؛ دار إحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.
 126. الهیثمی، أبوالحسن نورالدین؛ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ محقق: القدسی، حسام الدین؛ مکتبه القدسی، قاهره، ۱۴۱۴ق/ ۱۹۹۴م.
 127. ورام بن أبی فراس، مسعود بن عیسى؛ مجموعه ورّام‏؛ مکتبه فقیه‏، چاپ اول، قم‏، ۱۴۱۰ق‏.
 128. یزدى حائرى، على بن زین العابدین؛ إلزام الناصب فی إثبات الحجه الغائب (علیه السلام)؛ محقق: عاشور، على؛ مؤسسه الأعلمی للمطبوعات‏، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۲ق‏.
 129. یوسفیان، مهدی؛ (انتظار۱۱) غیبت امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)؛ بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (علیه السلام)، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.ثبت نظر


8 + 3 =