دایره المعارف اسلام پدیا » والدین زید النار
منوی اصلی

والدین زید النار

تاریخ: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ در باب: تاریخ, تاریخ شخصیت ها, زیدالنار

در همه منابع تاریخی و روایی او را فرزند بلا فصل امام موسی بن جعفر (علیهما السلام) ذکر کرده‌اند.[۱] اما در مورد مادر وی؛ پس از فحص و جست‌وجو، در هیچ یک از منابعی که در دسترس بود، نامی از مادر او یافت نشد. البته در برخی منابع مادر او را ام ولد گفته‌اند؛ بدین معنا که مادر او یکی از کنیزان امام کاظم (علیه السلام) بوده است.[۲]

[۱]. خصیبى، حسین بن حمدان‏، الهدایه الکبرى‏، ص ۲۶۳؛ صدوق، محمد بن على، عیون أخبار الرضا (علیه السلام)، محقق / مصحح: لاجوردى، مهدى، ج ۲، ص ۲۳۳ و ۲۳۴؛ بلعمى، محمد بن محمد، تاریخنامه طبرى، تحقیق: روشن، محمد، ج ۴، ص ۱۲۳۴؛ ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایه والنهایه، ج ۱۰، ص ۲۴۶؛ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، دیوان المبتدأ و الخبر فى تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوى الشأن الأکبر (تاریخ بن خلدون)، ‏تحقیق: شحاده، خلیل، ج ۳، ص ۳۰۵؛ ‏طبرى‏، محمد بن جریر، تاریخ طبری، تحقیق: ابراهیم، محمد أبو الفضل، ج ۸، ص ۵۳۵؛ ابن اثیر، على؛ الکامل، ترجمه‏: حالت، ابو القاسم، خلیلى، عباس، ج ۶، ص ۳۱۰٫‏

[۲]. ابن عنبه حسنى‏، احمد بن علی، عمده الطالب فی أنساب آل أبى طالب‏، ص ۲۰۲٫‏
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


1 + 1 =