دایره المعارف اسلام پدیا » اصطلاحات مترادف توریه
منوی اصلی

اصطلاحات مترادف توریه

تاریخ: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ در باب: توریه, حقوق و احکام, فقه

الف. معاریض

یکی از اصطلاحات مترادف توریه، «معاریض» است. جوهری و ابن منظور معتقدند: معاریض، توریه به چیزی از چیزی است.[۱] ابن منظور، معاریض را جمع معراض و فیومی، همین کلمه «مِعراض» را به توریه معنا مى‌کند.[۲] خلیل بن احمد مى‌نویسد: معارِیض کلام، مانند این است که شخص بگوید: آیا فلانی را دیده‌ای؟ طرف مقابل که از دروغ گفتن کراهت دارد، در پاسخ مى‌گوید: همانا فلانی دیده شد.[۳]

ب. ایهام

تفتازانی مى‌نویسد: توریه، ایهام نیز نامیده مى‌شود.[۴] تهاونی مى‌گوید: ایهام مصدر «اوهم» است و در عرف علم بدیع، به لفظی گفته مى‌شود که دو معنای نزدیک و دور دارد و معنای دور آن با اعتماد به قرینه پنهان، اراده شود. به ایهام، تخییل و توریه نیز گفته مى‌شود.[۵] همایی نیز معتقد است: صفت «ایهام» را «تخییل» و «توهیم» و «توریه» نیز می‌گویند.[۶]

[۱]. جوهرى، اسماعیل بن حماد‌، الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه، محقق: عطار، احمد عبدالغفور، ج ‏۳، ص ۱۰۸۷؛ ابن منظور، محمد بن مکرم‏، لسان العرب‏، ج ۷، ص ۱۸۳٫

[۲]. فیومى، أحمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعى، ج ‏۲، ص ۴۰۳٫

[۳]. فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج ۱، ص ۲۷۴٫

[۴]. تفتازانی، سعدالدین، شرح المختصر، محقق: الصعیدی، عبدالمتعال، ج ۲، ص ۱۵۰٫

[۵]. تهانوى، محمد على بن علی، موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم‏، مترجمان: خالدى، عبدالله/ زیناتى، جورج؛ محقق: دحروج، على فرید، مقدمه نویس: عجم، رفیق، ج ‏۱، ص ۲۱۵٫

[۶]. همایی، جلال الدین، فنون بلاغت و صناعات ادبی، ص ۱۷۴ و ۱۷۵٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


5 + 4 =