دایره المعارف اسلام پدیا » ارتباط معنای اصطلاحی توریه با معنای لغوی آن
منوی اصلی

ارتباط معنای اصطلاحی توریه با معنای لغوی آن

تاریخ: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ در باب: توریه, حقوق و احکام, فقه

ارتباط معنای اصطلاحی توریه با معنای لغوی آن این است که در معنای لغوی توریه دو عنصر ذکر شده است: یکی پوشانیدن و پنهان کردن یک چیز،[۱] و دیگری اظهار غیر آن.[۲] در معنای اصطلاحی توریه نیز از این دو عنصر استفاده شده است: لفظی گفته شود که دو معنای دور و نزدیک دارد، ولی متکلم معنای دور را که مراد اصلی وی -با اعتماد به قرینه ای پنهانی- است می‌پوشاند و پنهان می‌کند، ولی معنای نزدیک را اظهار می‌کند به گونه ای که مخاطب فکر می‌کند مراد اصلی وی همین معنای ظاهری و نزدیک است.[۳]

[۱]. ابن درید، محمد بن حسن، جمهره اللغه، ج ۲، ص ۸۰۹؛ فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین‏، ج ۸، ص ۳۰۱٫

[۲]. ازهرى، محمد بن احمد، تهذیب اللغه، ج ‏۱۵، ص ۲۱۹؛ جوهرى، اسماعیل بن حماد‌، الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه، محقق: عطار، احمد عبدالغفور، ج ‏۶، ص ۲۵۲۳٫

[۳]. تفتازانی، سعدالدین، شرح المختصر، محقق: الصعیدی، عبدالمتعال، ج ۲، ص ۱۵۰؛ طریحى، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، محقق/ مصحح: حسینى اشکورى، احمد، ج ۱، ص ۴۳۶٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


4 + = 7