دایره المعارف اسلام پدیا » کتاب نامه مقاله محمد بن عثمان بن سعید
منوی اصلی

کتاب نامه مقاله محمد بن عثمان بن سعید

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۸ در باب: بزرگان, تاریخ بزرگان, تاریخ شخصیت ها
 1. قرآن کریم.
 2. ابن اثیر، عز الدین على؛ الکامل فی التاریخ؛ دار صادر، بیروت، ۱۳۹۹ق.
 3. ابن شهرآشوب مازندرانی، محمد بن علی؛ مناقب آل أبی طالب (علیهم السلام)؛ علامه‏، چاپ اول، قم‏، ۱۳۷۹ ق‏‏.
 4. ابن صباغ مالکی، على بن محمد؛ الفصول المهمه فی معرفه الأئمه (علیهم السلام)؛ دار الحدیث‏، چاپ اول، قم، ۱۴۲۲ق.
 5. اربلی، علی بن عیسی؛ کشف الغمه؛ بنى هاشمى‏، چاپ اول، تبریز، ۱۳۸۱ق.
 6. اربلی، علی بن عیسی؛ کشف الغمه؛ ترجمه و شرح: زواره‏اى، علی بن حسین؛ محقق/مصحح: میانجى، ابراهیم‏؛ انتشارات اسلامیه‏، چاپ سوم، تهران‏، ۱۳۸۲ش‏.
 7. امین عاملى، سید محسن؛ أعیان الشیعه؛ دار التعارف‏، بیروت‏، ۱۴۰۳ق‏.
 8. جباری، محمد رضا؛ سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه (علیهم السلام)‏؛ مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، قم، ۱۳۸۲ش.
 9. جمعی از نویسندگان؛ ره توشه عتبات عالیات؛ نشر مشعر، تهران، ۱۳۹۱ش.
 10. حسین، جاسم؛ تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم؛ ترجمه: آیت اللّهی، سید محمد تقی؛ مؤسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
 11. حسین‏زاده شانه‏چى، حسن‏؛ اوضاع سیاسى اجتماعى و فرهنگى شیعه در غیبت صغرى؛ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى دفتر تبلیغات قم، چاپ اول، قم، ۱۳۸۶ش‏.
 12. حسینى عاملى، سید تاج الدین؛ التتمه فی تواریخ الأئمه علیهم السلام؛‏ بعثت‏، چاپ اوّل، قم‏، ۱۴۱۲ق‏.
 13. حِمیری، عبدالله بن جعفر؛ قرب الاسناد؛ محقق و مصحح: مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ق.
 14. راوندی، قطب الدین؛ الخرائج و الجرائح؛ محقق/مصحح: مؤسسه الإمام المهدى (علیه السلام‏)؛ مؤسسه امام مهدى (عجل الله تعالى فرجه الشریف‏)، چاپ اول، قم‏، ۱۴۰۹ق‏.
 15. سایت واژه یاب.
 16. سایت ویکی شیعه.
 17. سید بن طاووس، علی بن موسی، الإقبال بالأعمال الحسنه فیما یعمل مره فی السنه، محقق/مصحح: قیومى اصفهانى، جواد، دفتر تبلیغات اسلامى‏، چاپ اول‏، قم‏، ۱۳۷۶ش.
 18. سید بن طاووس، علی بن موسی‏؛ مهج الدعوات و منهج العبادات؛ محقق/مصحح: کرمانى، ابوطالب و محرر، محمد حسن؛‏ دار الذخائر، چاپ اول، قم‏، ۱۴۱۱ ق‏.
 19. شبلنجى، مؤمن بن حسن؛ ‏نور الأبصار فی مناقب آل بیت النبی المختار (صلى الله علیه و آله و سلم)؛ رضى‏، قم، بی تا.‏
 20. صدر، سید محمد؛ تاریخ الغیبه الصغری؛ دارالتعارف للمطبوعات، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۲ق.
 21. صدوق، محمد بن علی؛ علل الشرائع؛ کتاب فروشى داورى‏، چاپ اول، قم‏، ۱۳۸۵ش/ ۱۹۶۶م‏.
 22. صدوق، محمد بن علی؛ کمال الدین و تمام النعمه؛ محقق/مصحح: غفارى، على اکبر؛ اسلامیه‏، چاپ دوم، تهران‏، ۱۳۹۵ق‏.
 23. صدوق، محمد بن علی؛ کمال الدین و تمام النعمه؛ ترجمه: کمره‌ای، محمد باقر؛ اسلامیه‏، چاپ اول، تهران‏، ۱۳۷۷ش‏.
 24. صدوق، محمد بن علی؛ من لا یحضره الفقیه؛ جامعه مدرسین‏، چاپ دوم، قم‏، ۱۴۰۴ق‏.
 25. طبرسی، فضل بن حسن؛ إعلام الورى بأعلام الهدى؛ اسلامیه‏، چاپ سوم، تهران‏، ۱۳۹۰ق‏.
 26. طبری، ‏محمد بن جریر؛ تاریخ الأمم و الملوک (تاریخ طبری)؛ تحقیق: ابراهیم، محمد أبو الفضل؛ دار التراث، ‏چاپ دوم، ‏بیروت، ۱۳۸۷ق/ ‏‏۱۹۶۷م.
 27. طوسى، محمد بن حسن‏؛ متن و ترجمه کتاب غیبت شیخ طوسی؛ ترجمه و تحقیق: عزیزی، مجتبی؛ مسجد مقدس جمکران‏، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۷ش‏.
 28. طوسی، محمد بن حسن؛ الغیبه؛ محقق/مصحح: تهرانى، عبادالله و ناصح، على احمد؛ مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، قم، ۱۴۱۱ق.
 29. طوسی، محمد بن حسن؛ رجال الشیخ الطوسی؛ محقق/مصحح: قیومى اصفهانى، جواد‌؛ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، چاپ سوم، قم، ۱۴۲۷ ق.‌
 30. طوسی، محمد بن حسن؛ مصباح المتهجد؛ مؤسسه فقه شیعه، بیروت، ۱۴۱۱ق.
 31. غفارزاده، علی؛ زندگانی نواب خاص امام زمان؛ انتشارات نبوغ، سوم، قم، ۱۳۷۹ش.
 32. فقیه بحرالعلوم، محمدمهدی/خامه یار، احمد؛ زیارتگاه‌های عراق (معرفی زیارتگاه های مشهور در کشور عراق)؛ سازمان حج و زیارت، حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارات، تهران، بی تا.
 33. قمی، عباس، سفینه البحار و مدینه الحکم و الآثار، اسوه، بی جا، بی تا.
 34. کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی؛ مؤسسه النشر الاسلامی‏، چاپ دوم، قم‏، ۱۴۱۴ق‏.
 35. کلینی، محمد بن یعقوب؛ کافی (درخشان پرتوى از اصول کافى)؛ حسینى همدانى،‏ سید محمد؛‏ چاپخانه علمیه قم‏، چاپ اول، قم‏، ۱۳۶۳ش‏.
 36. مامقانی، عبدالله؛ تنقیح المقال؛ مؤسسه آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث؛ بی تا. .
 37. مجلسی، محمد باقر؛ بحار الانوار ج ۱۳ (مهدى موعود)؛ ترجمه: دوانی، علی؛ دار الکتب الاسلامیه‏، چاپ بیست و هشتم‏، تهران‏، ۱۳۷۸ ش.
 38. مجلسی، محمد باقر؛ بحارالانوار؛ مصحح: جمعى از محققان‏؛ دار إحیاء التراث العربی‏، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۳ ق‏.
 39. مفید، محمد بن محمد؛ الفصول العشره؛ کنگره شیخ مفید، چاپ اول، قم‏، ۱۴۱۳ق‏.
 40. نجاشی، احمد بن علی؛ رجال نجاشی فهرست أسماء مصنفی الشیعه‌؛ محقق و مصحح: شبیری زنجانی، سید موسی؛ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، قم، ۱۴۰۷ق.ثبت نظر


+ 7 = 13