دایره المعارف اسلام پدیا » اخلاق و صفات حسین بن روح نوبختی
منوی اصلی

اخلاق و صفات حسین بن روح نوبختی

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ در باب: بزرگان, تاریخ بزرگان, تاریخ شخصیت ها

نظر به این که یکی از وظایف نواب خاص از جمله حسین بن روح نوبختی رساندن پیام‌های امام زمان (علیه السلام) به گوش شیعیان و رساندن امانت‌های مردم به امام بود، مهم‌ترین شرط این نیابت وثاقت و امانت‌داری است که در نائب سوم جمع شده بود.

آنچه حسین بن روح را به این مقام رساند، اوصاف، شایستگی‌ها و کارآیی‌های وی بود که او را مطلوب مقام نیابت ساخته بود.[۱]

ام کلثوم دختر محمد بن عثمان، درباره روابط حسین با پدرش می‌گوید: حسین از خواص و نزدیکان پدرم بود و مسائل خصوصی زندگی‌اش را به ابن روح نوبختی می‌گفت.[۲]

ابوسهل نوبختی درباره رازداری حسین بن روح گفته است: اگر او امام را زیر دامن خود پنهان دارد و بدنش را با قیچی قطعه‌قطعه کنند تا او را نشان دهد، هرگز چنین نخواهد کرد.[۳]

شیخ طوسی می‌گوید: حسین بن روح از عاقل‌ترین مردم عصر خود بود و در معاشرت با مخالفان، تقیه می‌کرد.[۴]

[۱] . محمد حسین، جاسم، تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، ترجمه آیت اللّهی، سید محمد تقی، تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، ص ۱۹۳ و ۱۹۴.

[۲] . طوسی، محمد بن حسن، کتاب الغیبه للحجه، محقق / مصحح: تهرانى، عباد الله و ناصح، على احمد، ص ۳۷۲.

[۳] . همان، ص ۳۹۱٫

[۴] . همان، ص ۳۸۴٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 6 = 12