دایره المعارف اسلام پدیا » موافقان و مخالفان عثمان بن سعید عمری
منوی اصلی

موافقان و مخالفان عثمان بن سعید عمری

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۸ در باب: بزرگان, تاریخ بزرگان, تاریخ شخصیت ها

عثمان بن سعید عمری هر چند موافقان و مخالفانی داشت، ولی از آن جا که شخصی امین، مورد اعتماد و دارای اخلاق نیکو بود؛ از این رو مورد احترام عموم مردم از اهل سنت و شیعیان بود.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 5 = 7