دایره المعارف اسلام پدیا » اسامی و القاب مشهور محمد بن عثمان بن سعید
منوی اصلی

اسامی و القاب مشهور محمد بن عثمان بن سعید

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۸ در باب: بزرگان, تاریخ بزرگان, تاریخ شخصیت ها

محمد بن عثمان بن سعید عمری، کنیه‌اش ابو جعفر،[۱] و القابش عبارت است از: «عَمْری»،[۲] «اسدی»،[۳]  «عسکری»،[۴]  و «سمّان»[۵] (روغن فروش). او در عراق به «خلّانی» معروف است،[۶] و گاهی او را «کوفی»[۷] نیز خوانده‌اند.

[۱]. طوسی، محمد بن حسن، رجال الشیخ الطوسی، محقق/ مصحح: قیومى اصفهانى، جواد‌، ص ۴۴۷٫

[۲]. نجاشی، احمد بن علی، رجال نجاشی فهرست أسماء مصنفی الشیعه‌، محقق و مصحح: شبیری زنجانی، سید موسی، ص ۲۲۰٫

[۳]. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج ۲، ص ۱۳۵ و ۱۴۰٫

[۴]. ابن اثیر، عز الدین علی، الکامل فی التاریخ، ج ۸، ص ۱۰۹.

[۵]. صدوق، محمد بن علی، کمال الدین و تمام النعمه، محقق/ مصحح: غفارى، على اکبر، ج ۲، ص ۵۰۴٫

[۶]. صدوق، محمد بن علی، علل الشرائع، مقدمه ج ‏۱، ص ۶؛ قمی، عباس، سفینه البحار و مدینه الحکم و الآثار، ج ۲، ص ۴۰۵٫

[۷]. تنقیح المقال، ج ۲، ص ۱۳۵٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


5 + 9 =